Hướng dẫn xây dựng Website cá nhân (mysite)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn xây dựng Website cá nhân (mysite). Nội dung của tài liệu giới thiệu về Mysite, các chức năng chính của Mysite, hướng dẫn các cách đưa nội dung lên website, hướng dẫn cách publish Mysite, hướng dẫn cách xóa một thư mục đã tạo và hướng dẫn các cách thiết lập bảng thảo luận để người dùng không đăng nhập có thể viết nhận xét.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-xay-dung-website-ca-nhan-mysite-1ymbuq.html

Nội dung


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE CÁ NHÂN (MYSITE)
I.

Gới thiệu về Mysite

Là website được sử dụng nhằm mục đích giới thiệu về cá nhân và chia sẻ tài nguyên (ví
dụ như tài liệu tham khảo, bài giảng, hình ảnh, video) với mọi người. Dưới đây là hình ảnh
minh họa một website cá nhân:

II.

Các chức năng chính
- Giới thiệu các thông tin cá nhân: lý lịch, giảng dạy, nghiên cứu, đề tài dự án, xuất
bản phẩm

- Chia sẻ tài nguyên: Bài giảng, giáo trình, sách tham khảo, hình ảnh, video bài giảng

- Lưu trữ lịch công tác của cá nhân

- Thảo luận

- Liên kết

- Thông báo

- Đây là nơi sẽ hiển thị ra 5 video mới nhất trong mục video chia sẻ

- Đây là nơi sẽ hiện ra các hình ảnh trong mục hình ảnh chia sẻ

III.

Hướng dẫn đưa nội dung lên Mysite:
1. Đăng nhập vào Mysite để đưa thông tin
Bước 1: Mở trình duyệt IE7.0 gõ vào đường dẫn đến Mysite có cấu trúc như sau:
http://www.tnu.edu.vn/sites/ tài khoản E-mail
Ví dụ:
http://www.tnu.edu.vn/sites/khoann
Bước 2: Chọn Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình
Bước 3: Đăng nhập với tài khoản
User name: tnu\tài khoản email ĐHTN
Password: 123A123@ (nếu chưa thay đổi password mặc định)

Chọn Đăng nhập

Nhập tài khoản:
tnu\tài khoản email của ĐHTN
Password: 123A123@

2. Đưa thông tin cá nhân

Chọn mục Tạo bài đăng

Nhập nội dung bài viết. ví dụ bài viết
về lý lịch thì giới thiệu lý lịch của tác
giả

Chọn loại bài viết. Với bài viết
loại nào thì chọn loại tương ứng

Nhập tiêu đề bài viết, ví dụ với bài
viết về lý lịch thì chọn tiêu đề là:
tác giả.

Chọn lưu làm bản nháp khi bài
viết chưa hoàn chỉnh, cần lưu
lại để sửa đổi sau, bản này
chưa publish ra ngoài.

Chọn Phát hành nếu
bài viết đã hoàn
chỉnh, để cho mọi
người nhìn thấy

Chọn hủy khi không muốn lưu bài viết này

3. Đưa tài nguyên chia sẻ

Chọn mục Xem tất
cả nội dung trang
web

1114235