of x

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền. Các nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền trong thanh toán (khách hàng, nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên … ). Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-thuc-tap-tot-nghiep-de-tai-ke-toan-von-bang-tien-wrcwtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Xin mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền trong chủ đề ,Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng được chia sẽ bởi bạn taichinhnganhang đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng , có tổng cộng 2 trang , thuộc file .DOC, cùng thể loại còn có cách viết báo cáo thực tập, cách trình bày báo cáo, báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, Kế toán hàng hoá ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Các nghiệp vụ can hệ tới thu, chi tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tiền, nói thêm trong thanh toán (khách hàng, nhà cung cấp, lâm thời ứng nhân viên … ) Hướng dẫn tập sự tốt nghiệp Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền Đề tài : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1, nói thêm Cơ sở lý luận : hạch toán vốn bằng tiền 2, nói thêm Số liệu : tháng, quý, năm – Các nghiệp vụ can hệ tới thu, chi tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tiền trong thanh toán (khách hàng, nhà cung cấp, lâm thời ứng nhân viên … ) 3, nói thêm là Tiền mặt – Có Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng 4, thêm nữa Tiền gởi ngân hàng – Có sổ phụ ngân hàng – Lãi tiền gởi, giá thành can hệ (phí chuyển tiền, phí kiểm đếm, phí số dư tối thiểu … ) – Có nghiệp vụ thanh toán ngoại tệ (TT, L/C … ) 5, bên cạnh đó Tiền trong thanh toán khách
  1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền Đề tài : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1. Cơ sở lý luận : hạch toán vốn bằng tiền 2. Số liệu : tháng, quý, năm – Các nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền trong thanh toán (khách hàng, nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên … ) 3. Tiền mặt – Có Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng 4. Tiền gửi ngân hàng – Có sổ phụ ngân hàng – Lãi tiền gửi, chi phí liên quan (phí chuyển tiền, phí kiểm đếm, phí số dư tối thiểu … ) – Có nghiệp vụ thanh toán ngoại tệ (TT, L/C … ) 5. Tiền trong thanh toán khách hàng – Điều kiện thanh toán (được quy định bởi hợp đồng) – Khách mua hàng trong nước – Khách mua hàng nước ngoài 6. Tiền thanh toán nhà cung cấp – Điều kiện thanh toán (được quy định bởi hợp đồng) – Nhà cung cấp trong nước – Nhà cung cấp ngoài nước 7. Tạm ứng nhân viên Ghi chú : Những dòng in nghiêng là điểm nhấn của đề tài hoquang_technology@yahoo.com.vn Giảng viên : Nguyễn Thị Ngọc Diệp Ngày 09/07/2011
  2. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền Ghi chú : Những dòng in nghiêng là điểm nhấn của đề tài hoquang_technology@yahoo.com.vn Giảng viên : Nguyễn Thị Ngọc Diệp Ngày 09/07/2011
401178

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm