of x

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền. Các nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền trong thanh toán (khách hàng, nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên … ). Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-thuc-tap-tot-nghiep-de-tai-ke-toan-von-bang-tien-wrcwtq.html

Nội dung


  1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền Đề tài : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1. Cơ sở lý luận : hạch toán vốn bằng tiền 2. Số liệu : tháng, quý, năm – Các nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền trong thanh toán (khách hàng, nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên … ) 3. Tiền mặt – Có Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng 4. Tiền gửi ngân hàng – Có sổ phụ ngân hàng – Lãi tiền gửi, chi phí liên quan (phí chuyển tiền, phí kiểm đếm, phí số dư tối thiểu … ) – Có nghiệp vụ thanh toán ngoại tệ (TT, L/C … ) 5. Tiền trong thanh toán khách hàng – Điều kiện thanh toán (được quy định bởi hợp đồng) – Khách mua hàng trong nước – Khách mua hàng nước ngoài 6. Tiền thanh toán nhà cung cấp – Điều kiện thanh toán (được quy định bởi hợp đồng) – Nhà cung cấp trong nước – Nhà cung cấp ngoài nước 7. Tạm ứng nhân viên Ghi chú : Những dòng in nghiêng là điểm nhấn của đề tài hoquang_technology@yahoo.com.vn Giảng viên : Nguyễn Thị Ngọc Diệp Ngày 09/07/2011
  2. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Đề tài : Kế toán vốn bằng tiền Ghi chú : Những dòng in nghiêng là điểm nhấn của đề tài hoquang_technology@yahoo.com.vn Giảng viên : Nguyễn Thị Ngọc Diệp Ngày 09/07/2011
401178

Tài liệu liên quan


Xem thêm