Hướng dẫn giải bài 99,100,101,102,103,104,105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 45 | Page: 5 | FileSize: 0.63 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 99,100,101,102,103,104,105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Tài liệu Hướng dẫn giải bài 99,100,101,102,103,104,105 trang 57,58 trang 47 SGK Toán 6 tập 2: luyện tập hỗn số, số thập phân, phân số chia sẻ phương pháp giải bài tập nhằm giúp các em biết cách thực hiện các phép tính về hỗn số, biết tính nhanh khi cộng hoặc nhân hai hỗn số.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-99a100a101a102a103a104a105-trang-47-sgk-toan-6-tap-2-5lqauq.html

Nội dung


Nhằm giúp các em nắm bắt kiến thức môn học cũng như phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em tham khảo đoạn trích dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 94,95,96,97,98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2"

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Hỗn số, số thập phân, phân số – Chương 3 số học.

Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Khi cộng hai hỗn số

 

, bạn Cường làm như sau:

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hau hỗn số như thế nào?

b) Có cách nào tính nhanh hơn không?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 99:

a) Bạn Cường đã viết hỗn số dưới dạng phân số rồi cộng

b) Cách khác để tính nhanh hơn như sau:


Bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Tính giá trị các biểu thức sau:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 100:


Bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 101:


Bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Bạn Hoàng làm phép nhân

 

như sau

Có cách nào tính nhanh hơn không? Nếu có, hãy giải thích cách làm đó.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 102:

Có cách tính nhanh hơn. Cách giải đó như sau:


Bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

a) Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Ví dụ: 37:0.5 = 37.2 = 74

102:0,5 = 102.2 = 204

a) Hãy giải thích tại sao làm như vậy?

b) Hãy tìm cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 103:

a) a:0,5=a:1/2=a.2

Vì 37:0,5 = 37:1/2 = 37.2 = 74

102:0,5 = 102: 1/2 = 102.2= 204

b) a:0,25 = a:1/4= a.4

a:0,125 = a:1/8 = a.8

Ví dụ: 32: 0,25 = 32:1/4 = 32.4 = 128

124:0,125 = 124.8 = 992


Bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %
7/25, 19/4, 26/65

Đáp án và hướng dẫn giải bài 104:

7/25 = 28/100 = 0,28 = 28%

19/4 = 4,75 = 475%

26/65 = 0,4 = 40%


Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Viết các phần trăm dưới dạng số thập phân: 7%, 45%, 216%

Đáp án và hướng dẫn giải bài 105:

7% = 7/100 = 0,07

45% = 45/100 = 0,45

216% = 216/100 = 2,16

 

Để tham khảo toàn bộ nội dung của Hướng dẫn giải bài 99,100,101,102,103,104,105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2: luyện tập hỗn số, số thập phân, phân số, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 106,107,108,109,110,111,112,113,114 trang 48,49,50 SGK Toán 6 tập 2"

1072299

Tài liệu liên quan


Xem thêm