Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 35 | Page: 5 | FileSize: 0.60 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2. Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập diện tích hình tròn, hình quạt và hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh tự củng cố lại kiến thức, luyện tập các dạng bài tập Toán diện tích hình tròn, hình quạt trong chương 3. Mời các em tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-83a84a85a86a87-trang-99a100-sgk-toan-9-tap-2-1wrauq.html

Nội dung


Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2: Luyện tập diện tích hình tròn, hình quạt” dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 77,78,79,80,81,82 trang 98,99 SGK Toán 9 tập 2"

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài 83, 84 trang 99; Bài 85, 86, 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2: Luyện tập Diện tích hình tròn, hình quạt – Chương 3 hình 9.

Bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2 – hình học

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ (h.63).

b) Tính diện tích miền gạch sọc.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 84:

a) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 1cm

Vẽ 1/3 đường tròn tâm A, bán kính 1cm, ta được cung CD

Vẽ 1/3 đường tròn tâm B, bán kính 2cm, ta được cung DE

Vẽ 1/3 đường tròn tâm C, bán kính 3cm, ta được cung EF

b) Diện tích hình quạt CAD = 1/3. π.12

Diện tích hình quạt DBE = 1/3 π.22

Diện tích hình quạt ECF = 1/3 π.32

Diện tích phần gạch sọc = 1/3 π.12+ 1/3 π.22 + 1/3 π.32

= 1/3 π (12 + 22 + 32) = 14/3π ≈14,65 (cm2)


Bài 85 trang 100 SGK Toán 9 tập 2 – hình học

Hình viên phân là hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân AmB, biết góc ở tâm góc ∠AOB = 60o và bán kính đường tròn là 5,1 cm (h.64)


Đáp án và Hướng dẫn giải bài 85:

∆OAB là tam giác đều có cạnh bằng R = 5,1cm. Áp dụng công thức tính diện tích tam giác đều cạnh a là a2√3 / 4
ta có S∆OBC = R2√3 / 4 (1)

Diện tích hình quạt tròn AOB là: ΠR260o/360o = ΠR2/6 (2)

Từ (1) và (2) suy ra diện tích hình viên phân là: ΠR2/6 – R2√3 / 4 = R2(Π/6 – √3/4)

Thay R = 5,1 ta có Sviên phân ≈ 2,4 (cm2)


Bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2 – hình học

Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1 và R2 (giả sử R1 > R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1 = 10,5 cm, R2 = 7,8 cm.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 86:

a) Diện tích hình tròn (O;R1) là S1 = πR12.

Diện tích hình tròn (O;R2) là S2 = πR22.

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12– πR22 = π( R12 – R22)

b) Thay số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)


Bài 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2 – hình học

Lấy cạnh BC của một tam giác đều làm đường kính, vẽ một nửa đường tròn về cùng một phía với tam giác ấy đối với đường thẳng BC. Cho biết cạnh BC = a, hãy diện tích hình viên phân được tạo thành.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 87:

Gọi nửa đường tròn tâm O đường kính BC căt hai cạnh AB và AC lần lượt tại M và N.

∆ONC có OC = ON, ∠C = 60o nên ∆ONC là tam giác đều, do đó ∠NOC = 60o.

Diện tích hình viên phân:

Vậy diện tích hình viên phhân bên ngoài tam giác là:

Để tham khảo nội dung còn lại của “Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2: Luyện tập diện tích hình tròn, hình quạt”, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 trang 103,104,105 SGK Toán 9 tập 2"

1073987

Tài liệu liên quan


Xem thêm