Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 17 SGK Lịch sử 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.58 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 17 SGK Lịch sử 8. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh định hướng và gợi ý cách giải các bài tập 1,2,3,4 trang 17 sách giáo khoa bài Cách mạng Tư sản Pháp (1789 -1794) nhằm giúp các em ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Mời các em cùng tham khảo!. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-1a2a3a4-trang-17-sgk-lich-su-8-x4abuq.html

Nội dung


Bài tập 1 trang 17 SGK Lịch sử 8

Lập bảng niên biểu cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Hướng dẫn giải bài 1 trang 17 SGK Lịch sử 8

Thời gian

Sự kiện

 5/5/1789

 Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập bị đẳng cấp thứ 3 phản đối.

  Ngày 14/7/1789

Quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.

Tháng 9 - 1791

 Thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập hiến).

Tháng 4/1792

 Chiến tranh giữa Pháp với liên minh phong kiến Áo - Phổ.

 Ngày 11/7/1792 

Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước.

Ngày 10/8/1792

 Quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập chính quyền công xã cách mạng (phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.

 Ngày 21/9 

Quốc hội tuyên bố lập nền Cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua.

Đầu năm 1793

Nước Pháp đứng trước những khó khăn mới: thù trong, giặc ngoài

Ngày 31/5/1793 

quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày 2/6).


Bài tập 2 trang 17 SGK Lịch sử 8

Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 8

Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng, là động lực chủ yếu từng bước đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao. Điều này được thể hiện qua 3 sự kiện tiêu biểu của ba giai đoạn:

 • Ngày 14 - 7 - 1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti. mở đầu cho cuộc cách mạng.
 • Ngày 10 - 8 - 1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.
 • Ngày 2 - 6 - 1793, trước tình trạng Tổ quốc lâm nguy, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

Bài tập 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

 • Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến), có các sự kiện:
  • Ngày 14 - 7 - 1789, tấn công pháo đài - nhà ngục Ba-xti
  • Tháng 8 - 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  • Tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp,xác lập chế dộ quân chủ lập hiến
  • 4/1792, Liên minh Áo - Phổ can thiệp chống phá cách mạng Pháp.
 • Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa):
  • Tháng 9 - 1972, thành lập nền cộng hòa
  • Ngày 21 - 1 - 1793, xử tử vua Lu-i XVI
  • Ngày 2 - 6 - 1793. nhân dân nổi dậy khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.
 • Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh)
  • 2 - 6 - 1793 dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spi-e nhân dân Pải đã khởi nghĩa lật đổ tư sản công thương đưa phái Giacobanh lên nắm quyền.
  • Phái Giacobanh thi hành các chính sách tiến bộ, giành thắng lợi bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng bảo vệ cách mạng
  • 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. Robespie và những người cách mạng bị bắt. Cách mạng kết thúc.

Bài tập 4 trang 17 SGK Lịch sử 8

Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Hướng dẫn giải bài 4 trang 17 SGK Lịch sử 8

 • Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
 • Tuy Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy dù quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.
 • Mở ra thời kì thắng lợi củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây:

>> Bài trước:  Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 9 SGK Lịch sử 8

>> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1 trang 27 SGK Lịch sử 8 

1098895