Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 89 SGK Lịch sử 11

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 89 SGK Lịch sử 11. Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu giải bài tập SGK trang 89 dưới đây, tài liệu với các gợi ý đáp án tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp các em biết cách giải bài tập một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra, việc tham khảo tài liệu để các em tự trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-1a2a3-trang-89-sgk-lich-su-11-75bbuq.html

Nội dung


Bài tập 1 trang 89 SGK Lịch sử 11

Nêu một số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 89 SGK Lịch sử 11

  • Dưới sự tác động của Cách mạng tháng Mười và cao trào cách mạng thế giới, phong trào độc lập dân tộc phát triển mạnh mẽ, đa dạng, nhưng không đồng đều giữa các nước.
  • Phong trào có nhiều điểm mới: phong trào dân tộc tư sản có những bước tiến rõ rệt về về tổ chức và mục tiêu đấu tranh; khuynh hướng vô sản xuất hiện; sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở một số nước.

Bài tập 2 trang 89 SGK Lịch sử 11

Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 89 SGK Lịch sử 11

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhãt, phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ ở do chính sách bóc lột, đàn áp của thực dân Pháp.

Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời mở ra một thời kì đấu tranh mới, đưa phong trào tiếp tục phát triển.

Trong những năm 1936 - 1939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo các lực lượng chống chủ nghĩa phát xít và bọn phản động thuộc Phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ phát triển mạnh mẽ.

Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu...

Nhận xét:

  • Phong trào phát triển mạnh mẽ, kéo dài.
  • Mang tính tự phát.
  • Có sự liên minh chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương.
  • Chưa giành được thắng lợi.

Bài tập 3 trang 89 SGK Lịch sử 11

Nét mới trong phong trào đấu tranh độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939).

Hướng dẫn giải bài 3 trang 89 SGK Lịch sử 11

Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là: 

  • Giai cấp vô sản đã trưởng thành và tham gia vào phong trào cách mạng 
  • Hàng loạt Đảng cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng

Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây:

>> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 83 SGK Lịch sử 11 

>> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 101 SGK Lịch sử 11 

1100237