of x

How to teach listening

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 19 | FileSize: 0.10 M | File type: PPT
2 lần xem

How to teach listening. Listening to spoken language helps Ss… expose to varieties & accents acquire the language subconsciously improve listening as a skill. Listening to authentic materials  to help Ss “get a feel” about the language Listening to audio tapes/ CDs, videos  to help Ss learn the language. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-teach-listening-h811tq.html

Nội dung


667455