How to teach listening

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 19 | FileSize: 0.10 M | File type: PPT
of x

How to teach listening. Listening to spoken language helps Ss… expose to varieties & accents acquire the language subconsciously improve listening as a skill. Listening to authentic materials  to help Ss “get a feel” about the language Listening to audio tapes/ CDs, videos  to help Ss learn the language. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-teach-listening-h811tq.html

Nội dung


667455