How to teach LANGUAGE

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 17 | FileSize: 0.09 M | File type: PPT
of x

How to teach LANGUAGE. How to teach LANGUAGE Focus on the S tudy (S): Gram m ar Vocabulary Pronunciation What does language study consist of? Exposure to the language Understand its meanings Understand its forms Practice language Exposing. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-teach-language-8341tq.html

Nội dung


671190