How to Draw a Cartoon Donkey

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 7 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
of x

How to Draw a Cartoon Donkey. This simple cartoon donkey is a lot of fun to make so you can get your pencils out and get started! Step 1 - Make the donkey's head and body Make a circle. Now make a circular square below it in the proportions shown in the example. Be careful about the proportions and the placement of the circle as well as the circular square because the circle will eventually make the head and the square will be the main body of the donkey.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-draw-a-cartoon-donkey-gye2tq.html

Nội dung


683942