How to be a good learner

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 13 | FileSize: 0.11 M | File type: PPT
of x

How to be a good learner. 2 kinds of motivation: instrumental – learning a language as an instrument integrative – feeling warmly about the language Integrative motivation is more powerful than instrumental motivation.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-be-a-good-learner-c811tq.html

Nội dung


HOW TO BE A GOOD LEARNER AGOOD LEARNER HAS MOTIVATION 2 kinds of motivation: o instrumental – learning a language as an instrument o integrative – feeling warmly about the language Integrative motivation is more powerful than instrumental motivation. WHAT MOTIVATION IS IT? I learn English… 1. to watchAmerican TV 2. because I like it; it’s a beautiful language 3. because I work with the foreigners in my company 4. to graduate 5. to understand how English people think and feel HINTS FOR TEACHERS o Real motivation comes from within each learner. o Good teachers provoke Ss’ interests & involvement in the learnt language. TASK Describe your good habits and/or bad habits as a learner of English . ... - tailieumienphi.vn 667450