of x

How to be a good learner

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 13 | FileSize: 0.11 M | File type: PPT
3 lần xem

How to be a good learner. 2 kinds of motivation: instrumental – learning a language as an instrument integrative – feeling warmly about the language Integrative motivation is more powerful than instrumental motivation.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-be-a-good-learner-c811tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu How to be a good learner.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông giúp đỡ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem ,Tài liệu How to be a good learner thuộc chủ đề ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được giới thiệu bởi thành viên tienganhphothong tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 13 trang , thuộc định dạng .PPT, cùng chuyên mục còn có foreign language skills, methods of learning English, learning English tutorial, learn English, learn English methods ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
2 kinds of motivation:, kế tiếp là instrumental – learning a language as an instrument, cho biết thêm integrative – feeling warmly about the language, tiếp theo là Integrative motivation is more powerful than instrumental motivation, kế tiếp là HOW TO BE A GOOD LEARNER AGOOD LEARNER HAS MOTIVATION 2 kinds of motivation: o instrumental – learning a language as an instrument o integrative – feeling warmly about the language Integrative motivation is more powerful than instrumental motivation, nói thêm là WHAT MOTIVATION IS IT? I learn English… 1,còn cho biết thêm to watchAmerican TV 2,còn cho biết thêm because I like it; it’s a beautiful language 3, cho biết thêm because I work with the foreigners in my company 4, thêm nữa to graduate 5, bên cạnh đó to understand how English people think and feel HINTS FOR TEACHERS o Real motivation comes from within each learner, nói thêm là o Good teachers provoke Ss’ interests & involvement
HOW TO BE A GOOD LEARNER AGOOD LEARNER HAS MOTIVATION 2 kinds of motivation: o instrumental – learning a language as an instrument o integrative – feeling warmly about the language Integrative motivation is more powerful than instrumental motivation. WHAT MOTIVATION IS IT? I learn English… 1. to watchAmerican TV 2. because I like it; it’s a beautiful language 3. because I work with the foreigners in my company 4. to graduate 5. to understand how English people think and feel HINTS FOR TEACHERS o Real motivation comes from within each learner. o Good teachers provoke Ss’ interests & involvement in the learnt language. TASK Describe your good habits and/or bad habits as a learner of English . ... - tailieumienphi.vn 667450

Sponsor Documents