of x

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH. Biểu mẫu HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/hop-dong-giao-nhan-thau-lap-luan-chung-kinh-te-ky-thuat-cho-cong-trinh-5yiqtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Hợp đồng phục vụ cho nghiên cứu khoa học.Xin mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Thư viện HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH thuộc chuyên mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Hợp đồng được giới thiệu bởi bạn hop-dong đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Hợp đồng , có tổng cộng 2 page , thuộc định dạng .DOC, cùng chuyên mục còn có Hợp đồng, biểu mẫu, văn bản, contract form, giao nhận thầu, kỹ thuật công trình ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Biểu mẫu HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH, ngoài ra Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay đa dạng bên (pháp nhân) để làm hoặc ko làm một việc nào ấy trong khuôn khổ pháp luật, kế tiếp là Hợp đồng có thể được diễn đạt bằng văn bản hay bằng mồm có thể có người làm chứng, giả dụ vi phạm hợp đồng hay ko theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn, nói thêm www, ngoài ra danhbaluatsu, thêm nữa com,còn cho biết thêm DANH BA LUAT SU VIET NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH Hợp đồng số … / HĐLCKTKT Ngày … tháng … năm Hôm nay ngày …………,còn cho biết thêm tại …………………………………………, thêm nữa ………………………………, nói thêm là Chúng tôi gồm có: Bên A (Chủ đầu tư) - Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) ……………………………, tiếp theo là ……………………………………… - Địa chỉ hội sở chính …………………………………………………………, bên cạnh đó ………………………… - Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………, nói thêm - Tài khoản số: …………………………………………………………………, nói thêm ………………………… Mở tại ngân hàng ………………………………………………………
  1. www.danhbaluatsu.com DANH BA LUAT SU VIET NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH Hợp đồng số … / HĐLCKTKT Ngày … tháng … năm Hôm nay ngày ………….. tại ………………………………………….……………………………….. Chúng tôi gồm có: Bên A (Chủ đầu tư) - Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………………………………… - Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..………………………… - Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….. - Tài khoản số: ………………………………………………………………….………………………… Mở tại ngân hàng …………………………………………………………………………………………… - Đại diện là ông (bà) …………………………………………………………………..………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….. - Giấy ủy quyền số ………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm ………..…. Do …………………………….. Chức vụ …………………………………………………….……… ký Bên B (đơn vị khảo sát) - Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)…………………………………………………………….…… - Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………..……… - Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….. - Tài khoản số: ………………………………………………………………………………..………… Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………….……….. - Đại diện là Ông (bà) ………………………………………………………………………..………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….……….. - Giấy ủy quyền số ………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày ….…. tháng ….. năm ….…. Do …………………………….. Chức vụ …………………………………………………….……… ký Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng Bên A giao cho bên B lập: 1. Luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình… phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình. 2. Bên B phải bảo đảm viết luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình… được bên A chấp nhận và cấp trên của bên A đồng ý xét duyệt. Điều 2: Thời hạn lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật
  2. www.danhbaluatsu.com DANH BA LUAT SU VIET NAM Bên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình trong …. tháng. Sẽ giao cho bên A ngày … tháng … năm … Điều 3: Trị giá hợp đồng Bên A sẽ trả cho bên B sau khi bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình …. được thẩm tra, xét duyệt và công nhận. Tổng cộng là …… đồng Điều 4: Phương thức thanh toán Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo phương thức: Trả toàn bộ bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản qua ngân hàng…) Điều 5: Trách nhiệm bên A 1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình. 2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho bên B. 3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi bên B yêu cầu. 4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho bên B. Điều 6: Trách nhiệm 1. Viết đúng và đầy đủ nội dung, yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu xây dựng công trình mà bên A đặt ra. 2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc viết lại thì bên B phải thực hiện cho tới khi được cấp xét duyệt chấp nhận. 3. Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, đúng thời hạn. Điều 7: Điều khoản thi hành 1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày …. đến ngày …. 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế. 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết. Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ Chức vụ (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
129279

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm