Hóa học lớp 8: Đề cương ôn tập học kỳ hai

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Hóa học lớp 8: Đề cương ôn tập học kỳ hai. Tài liệu này hệ thống lại Những kiến thức cơ bản nhất môn Hóa học lớp 8: Tính chất Hóa học của Oxi, điều chế Oxi - Hiđro, vai trò của nước trogn đời sống và sản xuất, các loại hợp chất vô cơ, các khái niệm về dung dịch.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/hoa-hoc-lop-8-de-cuong-on-tap-hoc-ky-hai-hv1utq.html

Nội dung


  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN HOÁ HỌC 8 A/ LÍ THUYẾT: I/ Tính chất hoá học của Oxi-Hiđro-Nước-Các loại phản ứng. 1. Tính chất hoá học của Oxi: a. Tác dụng với một số.............VD.....................................................................(pư......................) b. Tác dụng với một số.............VD.....................................................................(pư.... .................) c. Tác dụng với một số.............VD.....................................................................(pư.... .................) 2. Tính chất hoá học của Hiđro: a. Tác dụng với ........................VD.....................................................................(pư.... .................) b. Tác dụng với một số.............VD.....................................................................(pư.... .................) 3. Tính chất hoá học của Nước: a. Tác dụng với một số.............VD.....................................................................(pư.... .................) b. Tác dụng với một số.............VD.....................................................................(pư.... .................) c. Tác dụng với một số.............VD.....................................................................(pư.... .................) II/ Điều chế Oxi-Hiđro *** Hãy viết và hoàn thành các PTHH sau: a. Nhiệt phân kali clorat:.......................................................................................................... b. Nhiệt phân kali pemangnat:.................................................................................................. c. Điện phân nước:.................................................................................................................... d. Kẽm + Axit clohiđric:........................................................................................................... e. Nhôm + Axit sunfuric:.......................................................................................................... f. Natri + Nước: ........................................................................................................... Trong các phản ứng trên, phản ứng nào dùng điều chế oxi:....................... hiđro:.......................... III/ Ứng dụng của Oxi, Hiđro, vai trò của nước trong đời sống và sản xuất: *Ứng dụng của Oxi:......................................................................................................................... *Ứng dụng của Hiđro:...................................................................................................................... *Vai trò của nước:............................................................................................................................ IV/ Các loại hợp chất vô cơ: Hãy phân loại các hợp chất vô cơ và đọc tên chúng: Al2O3, SO2, H2SO4, Ca(NO3)2, HCl, CaCl2, H3PO4, Ba(HCO3)2, Fe(OH)3, N2O5, KOH, K2HPO4, K3PO4, HNO3, P2O5, Al2(SO4)3, NaCl, CuSO4, KNO3, FeCl2, NaHCO3, BaSO4, H2S, KMnO4 -Oxit:................................................................................................................................................. -Axit:................................................................................................................................................. -Bazơ:................................................................................................................................................. - Muối:................................................................................................................................................. V/ Các khái niệm về: Dung dịch- DD bão hoà- Độ tan-Nồng độ phần trăm-Nồng độ dd -Dung dịch:........................................................................................................................................ -Dung dịch bão hoà............................................................................................................................ -Dung dịch chưa bão hoà.................................................................................................................. . - Độ tan:............................................................................................................................................ . -Nồng độ phần trăm:......................................................................................................................... . + Công thức tính: C% = mct = mdd = -Nồng độ mol của dung dịch:.......................................................................................................... . + Công thức tính: CM = nct = V dd = B/ Bài tập: Thực hiện dãy chuyển hoá sau: 1/ KMnO4 O2 Fe3O4 Fe  H2 2/ KClO3 O2 CuO H2O NaOH 3/ S SO2 SO3 H2SO4 ZnSO4
  2. 4/ Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Al, Fe và dung dịch HCl. a. Viết các phương trình phản ứng điều chế khí hiđro từ các chất trên. b. Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với dd HCl thì kim loại nào cho nhiều khí H2 hơn? Nếu điều chế 11,2lít H2(đktc) thì số gam mỗi kim loại trên cần dùng là ?
340395

Tài liệu liên quan


Xem thêm