of x

Họ tiếng Anh và ý nghĩa của chúng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: PDF
3 lần xem

Họ tiếng Anh và ý nghĩa của chúng. Các bạn thường gặp những người Anh có mang họ quen thuộc sau, nhưng có bao giờ bạn băn khoăn hay quan tâm đến ý nghĩa của chúng chưa?. Mỗi 1 họ đều có 1 ý nghĩa riêng đặc trưng của dòng họ đó, sau đây là 1 số họ thường gặp :. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ho-tieng-anh-va-y-nghia-cua-chung-4y9ztq.html

Nội dung


  1. H ti ng Anh và ý nghĩa c a chúng Posted: 06 Nov 2011 09:50 AM PST Các b n thư ng g p nh ng ngư i Anh có mang h quen thu c sau, nhưng có bao gi b n băn khoăn hay quan tâm đ n ý nghĩa c a chúng chưa?. M i 1 h đ u có 1 ý nghĩa riêng đ c trưng c a dòng h đó, sau đây là 1 s h thư ng g p : 1. Alice : đ p đ . 2. Anne : cao nhã. 3. Bush : lùm cây. 4. Frank: T do. 5. Henry: k th ng tr . 6. George: ngư i canh tác 7. Elizabeth : ngư i hi n thân cho thư ng đ 8. Helen : ánh sáng chói l i 9. James : xin th n phù h 10. Jane : tình yêu c a thư ng đ 11. Joan : d u dàng 12. John : món quà c a thư ng đé 13. Julia : v m t thanh nhã 14. Lily : hoa bách h p 15. Mark : con c a th n chi n 16. Mary : ngôi sao trên bi n 17. Michael : s gi c a thư ng đ 18. Paul : tinh x o 19. Richard : ngư i dũng c m 20. Sarah : công chúa 21. Smith : th s t 22. Susan: hoa bách h p 23. Stephen : vương mi n 24. William : ngư i b o v m nh m 25.Robert : ng n l a sáng N u g p ngư i Anh nào mang 1 trong s nh ng h nêu trên, các b n hãy th hi n s hi u bi t c a mình v ý nghĩa h c a h , ch c ch n h s ng c nhiên cà vô cùng khâm ph c b n, h s r t thích cho mà xem!
584174

Tài liệu liên quan


Xem thêm