Họ tiếng Anh và ý nghĩa của chúng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: PDF
of x

Họ tiếng Anh và ý nghĩa của chúng. Các bạn thường gặp những người Anh có mang họ quen thuộc sau, nhưng có bao giờ bạn băn khoăn hay quan tâm đến ý nghĩa của chúng chưa?. Mỗi 1 họ đều có 1 ý nghĩa riêng đặc trưng của dòng họ đó, sau đây là 1 số họ thường gặp :. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ho-tieng-anh-va-y-nghia-cua-chung-4y9ztq.html

Nội dung


  1. H ti ng Anh và ý nghĩa c a chúng Posted: 06 Nov 2011 09:50 AM PST Các b n thư ng g p nh ng ngư i Anh có mang h quen thu c sau, nhưng có bao gi b n băn khoăn hay quan tâm đ n ý nghĩa c a chúng chưa?. M i 1 h đ u có 1 ý nghĩa riêng đ c trưng c a dòng h đó, sau đây là 1 s h thư ng g p : 1. Alice : đ p đ . 2. Anne : cao nhã. 3. Bush : lùm cây. 4. Frank: T do. 5. Henry: k th ng tr . 6. George: ngư i canh tác 7. Elizabeth : ngư i hi n thân cho thư ng đ 8. Helen : ánh sáng chói l i 9. James : xin th n phù h 10. Jane : tình yêu c a thư ng đ 11. Joan : d u dàng 12. John : món quà c a thư ng đé 13. Julia : v m t thanh nhã 14. Lily : hoa bách h p 15. Mark : con c a th n chi n 16. Mary : ngôi sao trên bi n 17. Michael : s gi c a thư ng đ 18. Paul : tinh x o 19. Richard : ngư i dũng c m 20. Sarah : công chúa 21. Smith : th s t 22. Susan: hoa bách h p 23. Stephen : vương mi n 24. William : ngư i b o v m nh m 25.Robert : ng n l a sáng N u g p ngư i Anh nào mang 1 trong s nh ng h nêu trên, các b n hãy th hi n s hi u bi t c a mình v ý nghĩa h c a h , ch c ch n h s ng c nhiên cà vô cùng khâm ph c b n, h s r t thích cho mà xem!
584174

Tài liệu liên quan


Xem thêm