HIV và nam giới có quan hệ tình dục đồng giới ở châu Á – Thái Bình Dương

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 78 | FileSize: M | File type: PDF
of x

HIV và nam giới có quan hệ tình dục đồng giới ở châu Á – Thái Bình Dương. (BQ)Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích cung cấp thông tin về những sáng kiến thành công của sáu quốc gia khác nhau ở châu Á – Thái Bình Dương trong việc áp dụng nguyên tắc tăng cường sự tham gia của người sống với HIV (GIPA).. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/hiv-va-nam-gioi-co-quan-he-tinh-duc-dong-gioi-o-chau-a-thai-binh-duong-bndbuq.html

Nội dung


HIV và Nam giới
có Quan hệ tình dục Đồng giới
ở Châu Á – Thái Bình Dương
Tập hợp các thực hành tốt nhất của UNAIDS

Ảnh bìa: UNAIDS/F.Sanchez

Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) 2006

Mọi quyền tác giả được bảo hộ. Các ấn phẩm của
UNAIDS có thể lấy từ Trung tâm thông tin của UNAIDS.
Việc tái bản hoặc dịch tài liệu của UNAIDS, để phục vụ
mục đích thương mại hay phi thương mại đều phải xin
ý kiến của Trung tâm thông tin của UNAIDS tại địa chỉ
dưới đây, hoặc bằng fax qua số +41 22 791 4187 hoặc
qua email: publicationpermissions@unaids.org
Việc thiết kế và trình bày của tài liệu này không ám chỉ
nói đến ý kiến của bất cứ cá nhân nào của UNAIDS, về
tình trạng luật pháp của một quốc gia, lãnh thổ, thành
phố hay khu vực hay về những người lãnh đạo quốc
gia, lãnh thổ, thành phố, khu vực đó hay liên quan đến
việc cắm mốc biên giới giữa các quốc gia.

Việc đề cập đến các công ty cụ thể hoặc các sản phẩm
của những nhà sản xuất cụ thể không ám chỉ rằng họ
được UNAIDS bảo hộ hoặc giới thiệu với sự ưu tiên
hơn những công ty khác không được đề cập đến.
Ngoại trừ lỗi hoặc sơ sót, tên các sản phẩm có đăng ký
độc quyền được để dưới dạng chữ in nghiêng.
UNAIDS không đảm bảo mọi thông tin trong ấn phẩm
này là hoàn toàn chính xác và không chịu trách nhiệm
về những vấn đề nảy sinh trong quá trình sử dụng tài
liệu này.

Thông tin về ấn phẩm thuộc WHO
HIV và nam giới có quan hệ tình dục đồng giới ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
(UNAIDS Best Practice Collection – Tập hợp các thực hành tốt nhất của UNAIDS) “UNAIDS/06.25E”.
1.Lây nhiễm HIV – Dự phòng và kiểm soát. 2.Hội chứng suy giảm miễn dịch – Dự phòng và
kiểm soát. 3.Lây nhiễm HIV– truyền bệnh. 4.Hội chứng suy giảm miễn dịch – truyền bệnh.
5.Hành vi tình dục. 6.Nam có quan hệ tình dục đồng giới. 7.Châu Á. 8.Khu vực Thái Bình Dương.
I.UNAIDS. II.Đợt.
ISBN 92 9 173528 0

(NLM phân loại: WC 503.7)

UNAIDS – 20 avenue Appia – 1211 Geneva 27 – Switzerland
Telephone: (+41) 22 791 36 66 – Fax: (+41) 22 791 41 87
E-mail: unaids@unaids.org – Internet: http://www.unaids.org

Tập hợp các thực hành tốt nhất của UNAIDS

HIV và Nam giới
có Quan hệ tình dục Đồng giới
ở Châu Á – Thái Bình Dương

Lời cảm ơn
Tác giả: Roger Winder
Hiệu đính: Roy Chan, Action for AIDS Singapore
Hội Phúc lợi Xã hội Bandhu, Dhaka
Shale Ahmed*, Hội Phúc lợi Xã hội Bandhu; Shivananda Khan, Quỹ Naz Quốc tế; Ahm. Azizul
Haque, Hội Phúc lợi Xã hội Bandhu; Evaristo Marowa, UNAIDS; và Yasmeen Binte Kawsar,
UNAIDS.
Quỹ Naz (Ấn Độ), New Delhi
Shaleen Rakesh*, Naz Foundation (India) Trust; Sanghamitra Iyengar, Samraksha; và
Pernilla Berlin, UNAIDS.
Aksi Stop AIDS, Jakarta
Steve Wignall và Mamoto Gultom, ASA/FHI; Dédé Oetomo, GAYa NUSANTARA; Hendy
Sahertian, YPKN; và Jane Wilson, UNAIDS.
Quỹ Library, Manila
Ferdie Buenviaje*, The Library Foundation; Anastacio Montero Marasigan, Jr, The Library
Foundation; Dax De Castro, The Library Foundation; và Ma. Lourdes Quintos, và Marlyn Elena Borromeo, UNDP.
AIDS Concern, Hong Kong SAR
Lau Chi Chung*, Graham Smith và Loretta Wong, AIDS Concern.
Quỹ New Zealand AIDS, Auckland
Jordon Harris* và Geoff Tiavare Rua’ine*, Hau Ora Takataapui, New Zealand AIDS Foundation; Edward Cowley, Pacific Peoples Project, New Zealand AIDS Foundation; Tony Hughes,
Peter Saxton và Kerry Price, New Zealand AIDS Foundation.

Mục lục
Lời cảm ơn

2

Các từ viết tắt

6

Lời nói đầu

7

Tóm tắt

9

Bài học Kinh nghiệm
Hợp tác với chính quyền và lãnh đạo ngành y tế
Hợp tác với các cộng đồng dân cư chung
Các dịch vụ y tế
Hoạt động tiếp cận cộng đồng
Đội ngũ nhân viên
Cộng tác với các nhóm cụ thể
Thông tin tuyên truyền
Biên soạn và quảng bá các tài liệu thông tin, giáo dục và truyền thông (IEC)
Phương pháp
Tổ chức hội thảo và sinh hoạt nhóm
Tại các tụ điểm của nam quan hệ tình dục đồng giới
Xây dựng và huy động cộng đồng
Chăm sóc và hỗ trợ
Nghiên cứu
Vận động chính sách
Các vấn đề về điều hành và quản lý

15
15
15
16
17
17
17
18
18
19
20
20
21
22
22
23
24

Giới thiệu
Tìm hiểu các chương trình dành cho nam quan hệ tình dục đồng giới
ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Những cản trở về xã hội và pháp lý đối với nam quan hệ tình dục đồng giới
tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
HIV ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

25
25

Hội Phúc lợi Xã hội Bandhu, tại Dhaka, Bangladesh
Bangladesh và Dhaka
Nam quan hệ tình dục đồng giới ở Bangladesh
HIV ở Bangladesh
Hội Phúc lợi Xã hội Bandhu
Chương trình cho các nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM)
Dịch vụ tại cộng đồng
Dịch vụ y tế
Dịch vụ cung cấp tại các Trung tâm
Nghiên cứu
Kế hoạch Chiến lược
Hợp tác với các Tổ chức Chính phủ và Phi Chính phủ khác
Bài học Kinh nghiệm

31
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36

28
30

1102149

Tài liệu liên quan


Xem thêm