of x

Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 54 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
54 lần xem

Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học. 1. Các khái niệm cần biết: - Năng lượng liên kết: là năng lượng cần thiết( hay phát ra ) để phá vỡ ( hay tạo thành ) 1 liên kết hóa học. - Nhiệt tạo thành một hợp chất hóa học: là nhiệt lượng cần thiết hay phát ra để hình thành 1 mol hợp chất đó từ các đơn chất tương ứng ( nhiệt tạo thành của đơn chất bằng 0 ).. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/hieu-ung-nhiet-cua-phan-ung-hoa-hoc-gq4xtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới cộng đồng thư viện Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông phục vụ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Tài liệu Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học trong thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi thành viên trunghocphothong tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 2 trang , thuộc định dạng .DOC, cùng mục còn có bài tập hóa học, hiệu ứng nhiệt, phản ứng hoá học, năng lượng liên kết, phương trình nhiệt hoá học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
1, bên cạnh đó Các khái niệm cần biết:, bên cạnh đó - Năng lượng liên kết: là năng lượng cần thiết( hay phát ra ) để phá đổ vỡ ( hay tạo thành ) 1 liên, bên cạnh đó kết hóa học, tiếp theo là - Nhiệt tạo thành một hợp chất hóa học: là nhiệt lượng cần thiết hay phát ra để hình thành 1, nói thêm là mol hợp chất ấy từ những đơn chất tương ứng ( nhiệt tạo thành của đơn chất bằng 0 ), cho biết thêm Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học, nói thêm là 1, tiếp theo là Các khái niệm cần biết: - Năng lượng liên kết: là năng lượng cần thiết( hay phát ra ) để phá đổ vỡ ( hay tạo thành ) 1 liên, kế tiếp là kết hóa học, nói thêm là - Nhiệt tạo thành một hợp chất hóa học: là nhiệt lượng cần thiết hay phát ra để hình thành 1, cho biết thêm mol hợp chất ấy từ những đơn chất tương ứng ( nhiệt tạo thành của đơn chất bằng 0 ), thêm nữa - Nhiệt chuyển đổi trạng thái (hóa hơi, nóng chảy,,còn cho biết thêm ) là lượng nhiệt thu vào hay tỏa ra khi, cho biết thêm chuyển 1 mol chất phân tử trạng thái này sang trạng thái khác, bên cạnh đó 2, ngoài ra Định nghĩa, bên cạnh đó Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học là lượng nhiệt thu vào hay phát ra của phản
  1. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học. 1. Các khái niệm cần biết: - Năng lượng liên kết: là năng lượng cần thiết( hay phát ra ) để phá vỡ ( hay tạo thành ) 1 liên kết hóa học. - Nhiệt tạo thành một hợp chất hóa học: là nhiệt lượng cần thiết hay phát ra để hình thành 1 mol hợp chất đó từ các đơn chất tương ứng ( nhiệt tạo thành của đơn chất bằng 0 ). - Nhiệt chuyển đổi trạng thái (hóa hơi, nóng chảy,...) là lượng nhiệt thu vào hay tỏa ra khi chuyển 1 mol chất phân tử trạng thái này sang trạng thái khác. 2. Định nghĩa. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học là lượng nhiệt thu vào hay phát ra của phản ứng hóa học nào đó. 3. Phương trình nhiệt hóa học - Là phương trình phản ứng hóa học nhưng có ghi thêm giá trị của Q, có thể ghi thêm trạng thái các chất. VD: + 2NO + Q 4. Cách tính Q hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học ( không phụ thuộc số mol ) Q = Tổng năng lượng liên kết sản phẩm - Tổng năng lượng liên kết chất tham gia Q = Tổng nhiệt tạo thành sản phẩm - tổng nhiệt tạo thành chất đầu *Chú ý: việc tính toán Q có nhân thêm các hệ số cân bằng + Nếu Q > 0 ( delta H < 0 ) : phản ứng tỏa nhiệt + Nếu Q < 0 ( delta H > 0 ): phản ứng thu nhiệt. * Chú ý: Hiện tượng cung cấp nhiệt lượng ban đầu để phản ứng xảy ra không phải do phản ứng thu nhiệt. Ví dụ: Phản ứng : + 2HCl biết năng lượng liên kết của tương ứng bằng 435.9 ; 242.4; 432 ( KJ/mol) và , Vậy Q = 432 * 2 - (435.9 + 242.4) = 185.7 > 0 Vậy phản ứng tỏa nhiệt. 5. Cách tính Q thực sự ( khi dùng lượng xác định nào đó)
  2. VD: 2HI + + ( Q = 52 KJ) 0.3 mol = * 0.3 = 7.8 KJ 6. Định luật Hess: Trong điều kiện đẳng áp hay đẳng tích: hiệu ứng nhiệt của 1 phản ứng chỉ tùy thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối chứ không phụ thuộc vào trạng thái trung gian.
484070

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm