Hành trình nâng cao nghiệp vụ báo chí môi trường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: 1.73 M | File type: PDF
of x

Hành trình nâng cao nghiệp vụ báo chí môi trường. Nội dung tài liệu giới thiệu chung về nghiệp vụ báo chí môi trường, chuỗi sự kiện và các hoạt động: tọa đàm về Rừng, Biển đổi khí hậu và REDD+ ở Việt Nam, hội thảo tập huấn báo chí “Đầu tư vào hệ sinh thái vùng bờ biển” và những nhận xét của ban tổ chức và chuyên gia.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/hanh-trinh-nang-cao-nghiep-vu-bao-chi-moi-truong-ebhbuq.html

Nội dung


Hành trình Nâng cao Nghiệp vụ
Báo chí Môi trường

TỔ CHỨC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Ảnh lớn: Đầm Lập An, Thừa Thiên Huế © IUCN Việt Nam.
Ảnh từ trên xuống dưới: (1) Các nhà báo đang tác nghiệp © Internet, (2) Chuyến thực địa tại sông Mêkông © IUCN Việt Nam, (3) Nhà báo phỏng vấn
Giáo sư Nguyễn Hoàng Trí trong chuyến thực địa tại sông Mêkông © IUCN Việt Nam.
Ảnh từ phải sang: (1) Phỏng vấn người dân tại Sơn La © Trần Lệ Thùy, (2) Phóng viên tác nghiệp tại Cù Lao Chàm © Phạm Hoàng Nam.

Hành trình Nâng cao Nghiệp vụ
Báo chí Môi trường

HÀ NỘI
Tháng 9 năm 2012

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung

2

2. Chuỗi sự kiện

2

Các hoạt động chính

2

Mục tiêu của chuỗi sự kiện

2

Kết quả mong đợi

2

3. Hoạt động 1: Tọa đàm về Rừng, Biển đổi khí hậu và REDD+
ở Việt Nam

3

4. Hoạt động 2: Hội thảo tập huấn báo chí “Rừng, biến đổi
khí hậu, và REDD+ ở Việt Nam”

4

5. Hoạt động 3: Hội thảo tập huấn báo chí “Đầu tư vào hệ
sinh thái vùng bờ biển”

13

6. Nhận xét của ban tổ chức và chuyên gia

22

7. Ban tổ chức

24

8. Tài liệu tham khảo

22

Một số bài viết tiêu biểu từ chuyến đi thực tế

23

Tổng hợp danh sách tin/bài/phóng sự

31

Hành trình Nâng cao Nghiệp vụ Báo chí Môi trường

1

1106904

Tài liệu liên quan


Xem thêm