Handbook of psychology 9000 phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 0 | FileSize: 0.51 M | File type: PDF
of x

Handbook of psychology 9000 phần 1. McMillen, JC, Bắc, CS & Smith, EM (2000). Những phần nào của PTSD là bình thường: xâm nhập, tránh, hoặc kích thích? Dữ liệu từ trận động đất Northridge, California,. Tạp chí của chấn thương căng thẳng, 13, 57 ... 75. Meichenbaum, D. (1995).. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/handbook-of-psychology-9000-phan-1-5tpztq.html

Nội dung


558075