Grammar practice for upper intermediate students with key

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 7 | Lần xem: 2 | Page: 225 | FileSize: 37.67 M | File type: PDF
of x

Grammar practice for upper intermediate students with key. The popular Grammar practice series has been thoroughly revised and updated. With a focus on context and communication, the Third Edition helps learners make the leap from practice to production more easily. Key Features. Short, clear and simple grammar explanations appropriate to the level. A wide variety of interesting and stimulating exercises. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/grammar-practice-for-upper-intermediate-students-with-key-eq51tq.html

Nội dung


671988