of x

Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học cây cải đồng (Grangea maderaspatana L. Poir)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 5 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
4 lần xem

Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học cây cải đồng (Grangea maderaspatana L. Poir). Two eudesmane derivatives 3-angeloyloxy-4-acetoxy-7,11-dehydroeudesmane-8-one, 3- angeloyloxy-4-acetoxy-6,7-dehydroeudesmane-11-hydroperoxy-8-one have been isolated from the n-hexane extract of Grangea maderaspatana L. Poir collected in Vietnam, besides stigmasterol, taraxasterol and taraxasteryl acetate. Their structures were deduced from spectroscopic studies, including 2D-shift correlation COSY, DEPT, HMQC, HMBC-NMR experiments.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/gop-phan-nghien-cuu-thanh-phan-hoa-hoc-cay-cai-dong-grangea-maderaspatana-l-poir-wpr8tq.html

Nội dung


980418

Tài liệu liên quan


Xem thêm