Giáo trình Tự học tiếng Hàn cho mọi người - Phần sơ cấp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 85 | Page: 199 | FileSize: 18.80 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Tự học tiếng Hàn cho mọi người - Phần sơ cấp. Giáo trình được biên soạn dựa trên bộ sách của Giáo sư Sang – Oak Lee, Hi – Won Yoon, Jae – Young Han, Mee – Sun Han và Eun – Gyu Choi, cuốn sách bao gồm ba tập với 25 bài trong mỗi tập. Các bài học trong giáo trình có nội dung cơ bản, giúp học viên bước đầu làm quen với tiếng Hàn.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-tu-hoc-tieng-han-cho-moi-nguoi-phan-so-cap-v041tq.html

Nội dung


 1. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 58520.pdf at Sat Jul 28 10:20:54 ICT 2012
671069

Tài liệu liên quan


Xem thêm