Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (Sơ cấp 3)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 338 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (Sơ cấp 3). Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (Sơ cấp 3) được cấu tạo bởi hệ thống và nội dung có thể sử dụng trong giờ giảng tiếng Hàn tại các trường đại học ở Việt Nam và cũng được bổ sung nội dung để những người tự học tiếng Hàn ngoài trường đại học có thể sử dụng một cách thuật tiện. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-tieng-han-tong-hop-danh-cho-nguoi-viet-nam-so-cap-3-repbuq.html

Nội dung


1117393

Tài liệu liên quan


Xem thêm