Giáo trình Thương mại điện tử (Dùng trong các trường THCN): Phần 1 - Nguyễn Cửu Long

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 13 | Page: 107 | FileSize: 30.92 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Thương mại điện tử (Dùng trong các trường THCN): Phần 1 - Nguyễn Cửu Long. Phần 1 Giáo trình Thương mại điện tử (Dùng trong các trường THCN) của tác giả Nguyễn Cửu Long gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày tổng quan về thương mại điện tử, mô hình hoạt động của thương mại truyền thống và mô hình hoạt động TMĐT, chuẩn bị một thương vụ mua hàng trên website thương mại điện tử, quản lý các thương vụ bán hàng trên website thương mại điện tử.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-thuong-mai-dien-tu-dung-trong-cac-truong-thcn-phan-1-nguyen-cuu-long-2yv1tq.html

Nội dung


    659340

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm