Giáo trình Thương mại điện tử (Dùng trong các trường THCN): Phần 1 - Nguyễn Cửu Long

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 13 | Page: 107 | FileSize: 30.92 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Thương mại điện tử (Dùng trong các trường THCN): Phần 1 - Nguyễn Cửu Long. Phần 1 Giáo trình Thương mại điện tử (Dùng trong các trường THCN) của tác giả Nguyễn Cửu Long gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày tổng quan về thương mại điện tử, mô hình hoạt động của thương mại truyền thống và mô hình hoạt động TMĐT, chuẩn bị một thương vụ mua hàng trên website thương mại điện tử, quản lý các thương vụ bán hàng trên website thương mại điện tử.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-thuong-mai-dien-tu-dung-trong-cac-truong-thcn-phan-1-nguyen-cuu-long-2yv1tq.html

Nội dung


    659340

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm