Giáo trình máy thu hình 1: Phần 2 - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình máy thu hình 1: Phần 2 - Cao đẳng nghề Đắk Lắk. (NB) Phần 1 giáo trình máy thu hình gồm các 5 bài với các nội dung: Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc, Tiêu chuẩn của các hệ truyền hình và các khối màu, mạch điện nguồn ổn áp xung, mạch điện khối vi xử lý, Mạch điện khối quét ngang.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-may-thu-hinh-1-phan-2-cao-dang-nghe-dak-lak-r9bbuq.html

Nội dung


- 45 -

BÀI 5: MẠCH ĐIỆN KHỐI QUÉT NGANG
Mục tiêu của bài:
- Nhận biết đúng sơ đồ khối của mạch điện quét ngang trong máy thu hình
màu;
- Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các khốí trong mạch điện quét
ngang;
- Phân tích được nguyên nhân, hiện tượng những hư hỏng trongmạch điện
khối quét ngang;
- Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng trong các mạch điện khối quét
ngang dùng trong máy thu hình màu;
- Cân chỉnh được mạch điện khối quét ngang.
1. Sơ đồ khối của mạch điện quét ngang trong máy thu hình màu

Hình 5.1.

2. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối
- Khối so pha AFC: là mạch tác động điều chỉnh tần số, tín hiệu đồng bộ
ngang được so pha với tín hiệu dao động để lấy ra điện áp VAFC điều chỉnh
mạch dao động ngang Hose dao động đúng tần số và pha của đài phát.
- Dao động ngang Hose: là mạch dao động tạo tín hiệu ngang với : fH =
15750 Hz đối với hệ FCC và fH = 15625 Hz đối với hệ CCIR.
- Lái ngang H.drive: Là tầng khuếch đại thúc cho tín hiệu ngang.
- Khuếch đại công suất: Nâng dòng quét ngang lên cho đủ công suất để lái
tia trong cuộn lệch đồng thời, nhờ sự xuất hiện của xung bay về trong thời gian
quét ngược Transistor công suất ngang và cuộn Flyback còn được bao giao cho
chức năng tạo ra HV và mọi nguồn áp cung cấp cho đèn hình và các nơi khác
trong máy, mạch khuếch đại công suất ngang làm việc theo cơ chế ngắt mở.
2.1. Khối quét dòng.
* Sơ đồ khối, nhiệm vụ
Tạo xung quét dòng cung cấp cho cuộn lái tia quét dòng đồng bộ với máy
phát. Tạo ra siêu cao áp (HV) từ 6Kv đến 30 KV, cung cấp cho Anode đèn hình
và một số điện áp khác cung cấp cho một số khối trong TV.
* Nhiệm vụ các khối

- 46 -

Mạch so pha(AFC): so sánh tần số và pha của xung đồng bộ từ đài phát
gửi đến và xung quét dòng do máy thu tạo ra. Khi có sự sai lệch về pha bộ so
pha tạo ra điện áp 1 chiều để điều khiển tần số và pha của mạch dao động dòng
sao cho đồng bộ với máy phát. Thường dùng mạch so pha cân bằng, không cân
bằng.
Mạch dao động dòng: tạo ra dao động có tần số 15625 Hz hoặc 15750 Hz
(tuỳ theo từng hệ) cung cấp cho tầng khuếch đại công suất.
Tầng khuếch đại đệm (H.drive), đây là tầng khuếch đại trung gian giữa
OSC và H.out nhằm cung cấp dòng đủ lớn cho tầng H.out
Tầng khuếch đại công suất dòng (H.out): Tạo ra dòng lái tia có hình răng
cưa có công suất đủ lớn cung cấp cho cuộn lái dòng.FBT ( flyback transformer):
Tạo ra siêu cao áp và các điện áp khác cung cấp cho Tivi. Khác với tầng công
suất mành, tầng công suất dòng làm việc với tần số cao nên điện dung ký sinh
(điện dung lắp ráp, điện dung ra của các tầng khuếch đại, điện dung của vòng
dây biến áp... ) ảnh hưởng tới dòng lái tia.
Tần số dòng lớn nên tổn hao trong lõi biến áp ra lớn do vậy lõi biến áp
dòng dùng vật liệu có tổn hao nhỏ (thường dùng lõi Ferit).
Khi thực hiện quét ngược xung quét dòng có trị số lớn đồng thời tốc độ
bay về cao do vậy sẽ hình thành một điện áp xung rất lớn ở mạch công xuất dòng
và các bộ phận xung quanh. Làm cho transistor công suất dòng và các linh kiện ở
tầng ra chịu điện áp lớn.Cuộn lái dòng mang tính điện cảm nhiều hơn so với cuộn
lái mành.
* Mạch dao động dòng (H.osc)
Mạch dao động dòng khác với mạch dao động mành ở chỗ: Tần số dao
động cao hơn. Chịu sự khống chế của tầng so pha để điều chỉnh tần số dao động
Không cần tạo ra xung răng cưa Các máy thu hình hiện nay thường dùng mạch
dao động RC hoặc dao động thạch rồi thực hiện chia tần.
* Mạch dao động ngang loại RC
Loại mạch này có tần số dao động được quyết định bởi giá trị RC đấu bên
ngoài. Thường dùng các IC LA7800, AN 5435 ...... thường được sử dụng trong
các TV màu đời cũ CE và RE quyết định tần số mạch dao động VR điều chỉnh
tần số dao động
Điện áp từ mạch so pha (UAFC) được đưa đến cực EQ4 để điều chỉnh
tần số dao động

- 47 -

Hình 5.2

Nguyên lý làm việc: Khi mới cấp nguồn tụ CE nạp điện qua R1, điện áp
trên cực B của Q1 bắt đầu tăng, Q1 dẫn , Q2, Q3 dẫn làm cho Q1 dẫn mạnh
hơn, Q4 dẫn bão hoà.
Khi Q4 dẫn bão hoà tụ CE phóng điện qua Q4, RE , VR điện áp trên
cực B của Q1 bắt đầu giảm cho đến khi UBEQ1 < 0,6v Q1 khoá .. quá trình cứ
như vậy tiếp tục. Một điện áp DC từ mạch so pha đưa đến cực E của Q4 để ấn
định mức diện áp DC khi tụ xả do vậy điều khiển tần số dao động ngang

- 48 -

Hình 5.3

* Mạch dao động dùng IC LA 7800

Hình 5.4.

Tín hiệu Video đưa đến chân 16 qua mạch Sync sep. tách lấy xung đồng
bộ dòng để đưa vào mạch so pha (AFC)
Tín hiệu quét dòng từ FBT được đưa đến chân 1 đưa vào mạch so pha. Tín
hiệu đầu ra mạch so pha khống chế mạch dao động RC

- 49 -

Mạch RC gồm có C7, R7, R6, R5, R4, R3, hình thành thời hằng RC
quyết định tần số dao động.
*Mạch dao động 32FH
Đây là mạch dao động thông dụng trong các TV màu hiện nay Mạch dao
động thạch anh tạo ra dao động tần số 32FH

Hình 5.5.

Đối với hệ NTSC FH = 15,734 Hz nên 32FH = 503,448 KHz (dùng
thạchanh 503,5KHz - trên thạch anh ký hiệu 503)
Đối với hệ PAL FH = 15.625 Hz nên 32FH = 500 KHz (thường dùng
thạch anh 500). Bạn đọc chú ý điều kiện này khi thực hiện gắn thêm hệ PAL
vào các Tivi hệ NTSC hàng bãi của nhật tại thị trường Việt Nam.
Để tạo ra tần số quét dòng ta lấy tần số dao động (503Khz) cho qua mạch
chia tần (có hệ số chia 32) để đưa qua tầng H.drive.
Lưu ý : trong một số máy có thể tạo ra tần số FH bằng cách lấy tần số dao
động FSC có tần số là 3,58 Mhz hoặc 4,43MHz qua bộ chia.
Ví dụ: Hệ NTSC FH = 3,58MHz / 227,5 Hệ PAL FH = 4,43MHz / 283,5
* Tầng đệm (H.Drive)
Trong khối quét dòng phải dùng tầng đệm vì các lý do sau:
Công suất ra của tầng dao động khoảng vài mW do đó không đủ để kích
thích tầng khuếch đại công suất.
Điện trở vào của tầng khuếch đại công suất có trị số nhỏ nếu nối trực tiếp
tầng dao động với tầng khuếch đại công suất sẽ làm cho tầng dao động bị quá
tải, tần số dao động có thể bị sai lệch.
Vì những lý do trên giữa tầng dao động dòng và tầng khuếch đại công suất
thường có tầng đệm. Ngoài các nhiệm vụ đã nêu tầng khuếch đại đệm (Bufer)
còn có nhiệm vụ tạo ra xung có độ rộng và hình dạng cần thiết trước khi đưa
đến tầng khuếch đại công suất.
Tầng khuếch đại đệm thường ghép biến áp với tầng khuếch đại công suất.
Mạch H. drive
Mạch H.drive có dạng cơ bản như sau:

1100365

Tài liệu liên quan


Xem thêm