Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 2 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 102 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 2 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến. Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 11 đến chương 18 của ebook với các nội dung: xoắn thuần túy của thanh phẳng, uốn thẳng của thanh phẳng, thanh chịu lực phức tạp, cấu trúc cơ cấu, cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, cân bằng máy và ma sát trong các khớp động, cơ cấu bánh răng, cơ cấu CAM, cơ cấu đai và các cơ cấu truyền động đặc biệt.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-co-ky-thuat-phan-2-ths-nguyen-quang-tuyen-twlbuq.html

Nội dung


1112859

Tài liệu liên quan


Xem thêm