Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 87 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 10 của ebook với các nội dung: những khái niệm cơ bản và các tiền đề tĩnh học, hệ lực phẳng, hệ lực không gian, động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động song phẳng của vật rắn, chuyển động tổng hợp của vật rắn, những khái niệm về cơ học vật rắn, kéo và nén đúng tâm.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-co-ky-thuat-phan-1-ths-nguyen-quang-tuyen-swlbuq.html

Nội dung


1112858

Tài liệu liên quan


Xem thêm