Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 87 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 10 của ebook với các nội dung: những khái niệm cơ bản và các tiền đề tĩnh học, hệ lực phẳng, hệ lực không gian, động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động song phẳng của vật rắn, chuyển động tổng hợp của vật rắn, những khái niệm về cơ học vật rắn, kéo và nén đúng tâm.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-co-ky-thuat-phan-1-ths-nguyen-quang-tuyen-swlbuq.html

Nội dung


1112858

Tài liệu liên quan


Xem thêm