Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 4 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 150 | FileSize: 13.71 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 4 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên). Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở do NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên) được biên soạn bao gồm 30 bài và được chia làm 4 tập. Tập 4 bao gồm 6 bài học của học phần V và học phần VI. Học phần V trình bày một số kiến thức chuyên biệt đối với cấp trung học cơ sở. Học phần VI trình bày các yếu tố, kỹ năng mà một người hiệu trưởng trường trung học cơ sở cần có.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-boi-duong-hieu-truong-truong-trung-hoc-co-so-tap-4-ngut-ths-chu-manh--myu1tq.html

Nội dung


    658028

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm