Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động - Cao đẳng nghê Đắk Lắk

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 109 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động - Cao đẳng nghê Đắk Lắk. (NB) Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động - Cao đẳng nghê Đắk Lắk cung cấp những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa hộp số tự động. Nội dung giáo trình gồm các phần sau: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động, kỹ thuật tháo - lắp hộp số tự động, kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hộp số tự động, Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-bao-duong-va-sua-chua-hop-so-tu-dong-cao-dang-nghe-dak-lak-7fcbuq.html

Nội dung


1
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK

GIÁO TRÌNH

Mô đun: Bảo dưỡng và sửa chữa
hộp số tự động
NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
Thực hiện: GV Chu Văn Cung

Lưu hành nội bộ năm 2014

2
LỜI GIỚI THIỆU
Trong nhiều năm gần đây tốc độ gia tăng số lượng và chủng loại ô tô ở nước
ta khá nhanh. Nhiều kết cấu hiện đại đã trang bị cho ô tô nhằm thỏa mãn càng nhiều
nhu cầu của giao thông vận tải. Trong đó hộp số tự động được thiết kế cho các
dòng xe gọn và nhẹ nhằm tăng khả năng hoạt động trơn tru, tính cơ động và cải
thiện tính kinh tế nhiên liệu cho xe. Hộp số được điều khiển điện tử về thời điểm
sang số và áp suất dầu để hộp số tư động chọn số với các điều kiện và tốc độ khác
nhau của xe. Vì vậy xe có thể hoạt động trơn tru tại các tốc độ khác nhau của xe.
Để phục vụ cho học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức
cơ bản cả về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa hộp số tự động. Với mong
muốn đó giáo trình được biên soạn, nội dung giáo trình bao gồm bốn bài:
Tên bài
Bài 1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động
Bài 2. Kỹ thuật tháo - lắp hộp số tự động
Bài 3. Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hộp số tự động
Bài 4. Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động

Trang
6
49
73
97

3
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Mã số mô đun : MĐ 42
Thời gian mô đun: 120h

(Lý thuyết: 30h;

Thực hành: 90h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí của mô đun:
Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun sau: MĐ 20, MĐ 21, MĐ 22, MĐ 23,
MĐ 24, MĐ 25, MĐ 26, MĐ 27, MĐ 28
- Tính chất của mô đun:
Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
+ Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ, phân loại hộp số tự động trong ô tô.
+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động
+ Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và trình bày các
phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa
+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đúng quy trình
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác
và an toàn
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Thời gian
Số
Tên các bài trong mô đun
Tổng

Thực
Kiểm
TT
số
thuyết hành
tra*
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số
1.
35
15
20
0
tự động
2. Kỹ thuật tháo - lắp hộp số tự động
35
5
28
2
Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hộp số tự
3.
25
5
20
0
động
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự
4.
25
5
18
2
động
Cộng:
120
30
86
4
IV. Yêu cầu về đánh giá hoàn thành mô đun
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận,
thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng
và thái độ.

4

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun:
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc
nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của
hộp số tự động
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng,
kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của hộp số tự động
- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình
thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của học sinh, và của
hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau:
+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của
hộp số tự động
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và
an toàn.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
- Về thái độ:
Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của học
sinh và tập thể giáo viên, đạt các yêu cầu sau:
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo
dưỡng, sửa chữa.
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời
gian.
+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của học sinh.
. Nội dung chi tiết:

5
BÀI 1. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Khái quát về hộp số tự động
Hộp số tự động là một hộp số hiện đại được áp dụng trên ô tô nhằm giúp cho
người lái tham gia giao thông được thuận tiện hơn trong quá trình tham gia giao
thông. Nội dung phần này sẽ trình bày những kiến thức cơ bản của hộp số tự động.
Hộp số tự động là một cụm thuộc hệ thống truyền lực của ô tô bao gồm hai bộ
phận chính là biến mô men và hộp số hành tinh. Hai bộ phận này được lắp chung vỏ
và được lắp liền sau động cơ. Ngoài ra, cụm hộp số tự động còn có hệ thống tự động
điều khiển bằng thuỷ lực hoặc bằng điện tử thực hiện tự.
1.1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Hộp số trên ô tô dùng để thay đổi lực kéo tiếp tuyến ở bánh xe chủ động
cho phù hợp với lực cản tổng cộng của đường. Đặc tính kéo của ô tô có hộp
số thường được thể hiện trên hình sau:

B1
Lực truyền động

A
B2
B3
B4

Tốc độ xe
Hình 1.1 Đặc tính kéo của ô tô
Đặc tính trên thể hiện cho ôtô có lắp hộp số cơ khí bốn cấp. Mỗi tay số sẽ
cho một đường đặc tính thể hiện mối quan hệ giữa lực kéo tiếp tuyến ở bánh xe
chủ động với tốc độ của xe. Với đặc tính này, ngay cả khi người lái xe chọn điểm
làm việc của tay số phù hợp với lực cản chuyển động của đường thì kết quả là điểm
làm việc cũng chưa phải là tối ưu. Điểm làm việc được coi là tối ưu khi nó nằm trên
đường cong A là tiếp tuyến với tất cả các đường đặc tính của hộp số cơ khí bốn cấp,
đường cong đó gọi là đường đặc tính lý tưởng. Đường cong lý tưởng có được chỉ
khi sử dụng hộp số vô cấp. Và khi đó chúng ta sẽ tránh được những mất mát
công suất so với sử dụng hộp số có cấp.
Hộp số tự động dùng trên ô tô chưa cho đường đặc tính kéo trùng với
đường đặc tính lý tưởng nhưng cũng cho ra được đường đặc tính gần trùng với

1100597

Tài liệu liên quan


Xem thêm