Giáo trình An ninh môi trường - Nguyễn Đình Hoè

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 146 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Giáo trình An ninh môi trường - Nguyễn Đình Hoè. Giáo trình An ninh môi trường có mục tiêu là: cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản và những kỹ năng nghiên cứu ban đầu về An ninh Môi trường, quan hệ giữa An ninh Môi trường với biến động tài nguyên và môi trường xã hội, ảnh hưởng của An ninh Môi trường với an ninh và chính sách phát triển của quốc gia và quốc tế. Để có thể hiểu được những luận giải chuyên môn của giáo trình, người đọc cần trang bị những hiểu biết cơ sở về Môi trường và Phát triển mà do khuôn khổ chuyên sâu của giáo trình An ninh Môi trường, những kiến thức cơ sở này không thể được trình bày thoả đáng trong tài liệu này.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-an-ninh-moi-truong-nguyen-dinh-hoe-k4nbuq.html

Nội dung


1115730

Tài liệu liên quan


Xem thêm