Giáo Án Toán Lớp 3 _ Tuần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo Án Toán Lớp 3 _ Tuần 2. TRỪ CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ (Có nhớ một lần) I. Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách tính trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm ). - Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ. II. Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ HS : bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Tính 83 100 - 27 - 94 HĐ của trò Làm vào bảng con Hai HS lên chữa. .... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-toan-lop-3-_-tuan-2-asoutq.html

Nội dung


  1. TUẦN 2 Toán Tiết 6: TRỪ CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ (Có nhớ một lần) I. Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách tính trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm ). - Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ. II. Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ HS : bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của trò HĐ của thầy 1- ổn định Làm vào bảng con 2- Kiểm tra: Tính 83 100 Hai HS lên chữa - 27 - 94 3- Bài mới: a- HĐ1: Giới thiệu phép trừ 432 - 215 - Đặt tính rồi tính vào bảng con Nêu phép tính: 432 - 215 - 1HS lên bảng tính- Lớp NX 432 - 215 b- HĐ 2: Giới thiệu phép trừ 627 - 143 ( Tiến hành như trên ) 217 Lưu ý: phép trừ này có nhớ ở hàng trăm. - 1HS nêu cách tính phép trừ 627 - c - HĐ 3: Thực hành. 143 Bài 1, 2: Tính Bài 3: Giải toán 484 335 tem - HS làm phiếu HT HD: - Làm vào vở- Đổi vở KT 128 tem ? tem Bạn Hoa sưu tầm được số tem là: Bài 4: Giải toán: 335 - 128 = 207( con tem) - Đọc đề? Đáp số: 207 con tem - Tóm tắt Bài giải Đoạn dây còn lại dài là: - Chấm bài, nhận xét 243 - 27 = 216(cm) D- Các hoạt động nối tiếp: Đ áp số: 216 cm 1. Trò chơi: Đúng hay sai - HS chữa bài, nhận xét 381 736 756 - 135 - 238 - 284 1
  2. 256( S ) 518 (Đ ) 572 ( S ) - HS thi điền vào bảng phụ 2. Dặn dò: Ôn lại bài Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2006 TOÁN Tiết 7: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS - Rèn kỹ năng tính cộng, trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần hoặc không có nhớ ). - Vận dụng vào giải toán có lời văn về phépcộng, phép trừ. B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng con. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của trò HĐ của thầy 1- ổn định Làm vào bảng con 2- Kiểm tra: Tính 756 526 Hai HS lên chữa - 238 - 143 3- Bài mới: Làm vào bảng con Bài 1, 2: Tính - Nêu cách đặt tính? Thứ tự thực hiện 542 660 727 phép tính? - - - 318 251 272 - Chữa bài 224 409 455 Bài 3: - BT yêu cầu gì? - Điền số - Muốn điền được số ở cột 2 ta làm ntn? - Tìm số bị trừ - Muốn tìm SBT ta làm ntn? - Ta lấy số trừ cộng hiệu - Vậy số cần điền là: 246 + 125 = 371. Bài 4: Giải toán Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? - HS làm phiếu HT - 1 HS chữa bài Bài giải Cả hai ngày bán được: 415 + 325 = 740( kg) Đáp số: 740 kg - Chấm bài , nhận xét Bài 5: HD tương tự bài 4 - Làm vào vở- - 1HS lên bảng Bài giải Số học sinh nam là: 165 - 84 = 81( học sinh) Đáp số: 81 học sinh D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: - Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện - Hs nêu phép tính với số có 3 chữ số? 2
  3. 2. Dặn dò: Ôn lại bài Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2006 TOÁN Tiết 8: ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN A. Mục tiêu: Giúp HS. - Củng cố các bảng nhân đã học (Bảng nhân 2, 3, 4, 5). - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm. - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán. B- Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập toán. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của trò HĐ của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Đọc bảng nhân 2, 3, 4, 5 Bốn HS đọc 3- Bài mới: Bài 1: Tính nhẩm - Làm miệng ( Cho HS chơi trò chơi: Truyền điện, để + HS1: 2 x 1 = 2 củng cố các bảng nhân 2, 3, 4, 5 ) + HS 2: 2 x 2 = 4 Bài 2: Tính( Theo mẫu ) .......... - Nêu thứ tự thực hiện phép tính? - HS nêu- Làm phiếu HT 4 x 3 + 10 = 12 + 10 - Chấm bài, nhận xét = 22 Bài 3: Giải toán - Làm vở - Đọc đề? Tóm tắt? Bài giải Số ghế trong phòng ăn là: 4 x 8 = 32( cái ghế) Đáp số: 32 cái ghế - Chữa bài, nhận xét Bài 4: Giải toán - Nêu cách tính chu vi hình tam giác ? - HS nêu - Có thể tính bằng mấy cách? - Làm vở- 1 hs chữa bài Bài giải Chu vi hình tam giác ABC là: 100 + 100 + 100 = 300(cm) ( Hoặc: 100 x 3 = 300(cm)) - Chấm bài, nhận xét. Đáp số: 300cm. D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: Đọc lại bảng nhân 2, 3, 4, 5 2. Dặn dò: Ôn lại bài 3
  4. Toán ( Tăng) ÔN TRỪ SỐ CÓ BA CHỮ SỐ A- Mục tiêu: - Củng cố cách tính trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm ). - Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ. B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng con. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy HĐ của trò 1- ổn định 2- Kiểm tra: Tính 83 100 Làm vào bảng con Hai HS lên chữa - 27 - 94 3- Luyện tập- Thực hành: - Làm phiếu HT Bài 1: Tính - Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép 627 754 516 935 tính? - - - - 443 251 342 551 184 503 174 384 - Chấm , chữa bài Bài 3: Giải toán - Làm vào vở- Đổi vở KT 335 tẩy Bài giải HD: Bạn Hoa sưu tầm được số tẩy là: 128 tẩy ? tẩy 335 - 128 = 207( tẩy) Đáp số: 207tẩy Bài 4: Giải toán: - Làm vở- 1 HS chữa bài - Đọc đề? Bài giải - Tóm tắt Đoạn dây còn lại dài là: 543 - 27 = 516(cm) Đ áp số: 216 cm - Chấm bài, nhận xét D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Trò chơi: Đúng hay sai - HS thi điền vào bảng phụ 381 736 756 - 135 - 238 - 284 256( S ) 518 (Đ ) 572 ( S ) 4
  5. 2. Dặn dò: Ôn lại bài Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2006 Toán Tiết 9: ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA A. Mục tiêu: Giúp HS - Ôn tập các bảng chia đã học ( Bảng chia 2, 3, 4, 5 ) - Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 ( Phép chia hết ) B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: 5
  6. HĐ của trò HĐ của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Đọc bảng chia 2, 3, 4, 5 Bốn HS đọc - NX 3- Bài mới: Bài 1: Tính nhẩm - Làm miệng - Tính nhẩm là tính ntn? 3 x 4 = 12 12 : 3 = 4 - Nhận xét quan hệ giữa phép nhân và 12 : 4 = 3 - Từ 1 phép nhân ta được 2 phép chia phép chia? Bài 2: Tính nhẩm ( tương tự bài 1) tương ứng. Bài 3: Giải toán - Đọc dề? Tóm tắt? - Làm vở- 1 HS chữa trên bảng Bài giải Số cốc trong mỗi hộp là: 24 : 6 = 4( cốc) Đáp số: 6 cái cốc - Chấm , chữa bài D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Trò chơi: Thi nối nhanh ( ND: Nối KQ với phép tính đúng) - Hai đội thi nối trên bảng phụ 24 : 3 4x7 32 : 4 28 21 8 16 : 2 24 + 4 3x7 - Đọc phép tính và KQ vừa nối được? 2. Dặn dò: Ôn lại bài Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2006 Toán Tiết 10: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân, nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị, giải toán có lời văn... - Rèn kỹ năng xếp, ghép hình đơn giản B- Đồ dùng dạy học: Bốn hình tam giác bằng nhau C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: 6
  7. HĐ của thầy HĐ của trò 1- ổn định Hát 2- Kiểm tra: - Đọc các bảng nhân và bảng chia? - HS đọc - Nhận xét, cho điểm - Nhận xét 3- Bài mới: - Làm phiếu HT- 3 HS lên bảng Bài 1: Tính - Nêu thứ tự thực hiện phép tính? 5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 147 32 : 4 + 106 = 8 + 106 - Chấm bài, nhận xét = 114 - Làm miệng Bài 2: - Đã khoanh vào một phần mấy số con vịt ở - Đã khanh vào 1/4 số con vịt ở hình a. hình a? Tính bằng cách nào? Ta lấy 12 : 4 - Đã khoanh vào một phần mấy số con vịt ở - Đã khanh vào 1/3 số con vịt ở hình a. hình b? Tính bằng cách nào? Ta lấy 12 : 3 Bài 3: - Đọc đề? Tóm tắt? - Làm vở Bài giải Số học sinh ở 4 bàn là: 2 x 4 = 8( học sinh) Đáp số: 4 học sinh - Chấm , chữa bài, nhận xét Bài 4 : Xếp, ghép hình - HS tự xếp hình cái mũ D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: Nêu lại cách tính giá trị biểu thức ở bài 1 2. Dặn dò: Ôn lại bài Toán ( Tăng) ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN, CHIA 7
  8. A. Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh bảng nhân, chia 2,3,4,5. - Rèn kỹ năng giải toán có liên quan đến phép nhân hoặc phép chia B- Đồ dùng dạy học: Vở toán C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Tổ chức: - Hát 2/ Luyện tập- Thực hành: Bài 1: Ôn các bảng nhân - HS đọc nối tiếp ( Đọc cá nhân, bàn, dãy) - Hỏi thêm: VD: 3 x 6 = 18. - 3 x 6 = 18 Vậy 6 x 3 = 18=> Vậy 6 x 3 =? 3x6=6x3 - Khắc sâu: Khi ta đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi. - HS đọc đồng thanh Bài 2: Ôn các bảng chia. - Thi đọc nối tiếp - Đọc theo nhóm - Nêu mối quan hệ giữa phép nhân và phép - Phép chia là phép tính ngược của phép chia? nhân Bài 3:Tính - Nêu thứ tự thực hiện phép tính? - Làm vở 21 : 3 + 124 = 7 + 124 = 131 5 x 9 + 322 = 45 + 322 = 367 40 : 2 + 0 = 20 + 0 = 20 - Chấm bài, nhận xét 4/ Các hoạt động nối tiếp: + Củng cố: Trò chơi" Ai nhanh hơn" + HS 1: Nêu phép tính của phép nhân ( hoặc phép chia) + HS 2: Nêu KQ + Dặn dò: Ôn lại bảng nhân và bảng chia 8
323432