Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 12 - Bài 3: VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (Tiếp theo)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 12 - Bài 3: VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (Tiếp theo). Mục tiêu: - Học sinh nắm được các thao tác viết chữ lên hình vẽ. - Học sinh phân biệt được và sử dụng có mục đích 2 kiểu viết chữ lên hình vẽ: Trong suốt và không trong suốt.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tin-hoc-lop-5-tiet-12-bai-3-viet-chu-len-hinh-ve-tiep-theo-auywtq.html

Nội dung


  1. Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 12 - Bài 3: VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (Tiếp theo) I/ Mục tiêu: - Học sinh nắm được các thao tác viết chữ lên hình vẽ. - Học sinh phân biệt được và sử dụng có mục đích 2 kiểu viết chữ lên hình vẽ: Trong suốt và không trong suốt. - Học sinh biết kết hợp kiểu chữ, màu sắc để làm hình vẽ thêm đep, rõ ràng. II/ Chuẩn bị: Máy tính, chương trình Paint, hình vẽ minh họa. III/ Hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh
  2. 1. Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sách vở. - HS: công cụ chọn vùng Kiểm tra bài cũ: Em hãy sao chép, vẽ HCN, bình nêu tác dụng của các công phun màu, vẽ, bút chì và cụ sau: viết chữ. Giới thiệu bài mới: Hôm trước thầy mới hướng dẫn sơ qua về viết chữ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trang trí chữ cho đẹp hơn 2. Hoạt động 2: - HS lắng nghe và thực - GV yêu cầu học sinh mở hiện theo trên máy tính. tệp tranh: ông già Noen ( hình 31) rồi trang trí chữ Merry Chirstmas. - GV yêu cầu HS lần lượt chọn, không chọn biểu
  3. tượng trong suốt, quan sát sự thay đổi và ghi nhớ. - GV yêu cầu Hs vẽ chữ hình 32, 33 trang 27 SGK 3 Hoạt động nối tiếp: - GV: Dặn dò học kiến thức đã học. - GV đề nghị học sinh về nhà tập vẽ theo ý thích. Lượng giá: Lớp Kết quả hiểu Đạt Chưa đạt tốt Số Phần Số Phần Số Phần lượng trăm lượng trăm lượng trăm 5A 5B
  4. 5C 5D 5E Nhận xét: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................
429776

Tài liệu liên quan


Xem thêm