of x

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: School talks Lesson

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: School talks Lesson. Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: unit 2: school talks lesson', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-tieng-anh-lop-7-unit-2-school-talks-lesson-1d3vtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: School talks Lesson.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông đưa vào cho nghiên cứu khoa học.Xin mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Tài liệu Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: School talks Lesson trong danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được chia sẽ bởi user tienganhphothong tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 49 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có giáo án tiếng anh, học tiếng anh tốt, làm quen với tiếng Anh, bài soạn giảng dạy tiếng anh, tài liệu giảng dạy anh văn ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: unit 2: school talks lesson', ngoại ngữ, anh ngữ phổ quát dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Giáo án tiếng văn 7 Unit 2: School talks Lesson 1: reading Time: 45 minutes I, ngoài ra Objectives: 1, cho biết thêm Educational aim: - Students know how to appreciate tell daily activities at school - Students know how to introduce themselves 2, ngoài ra Knowledge: - General knowledge: - Through this unit, students know the students’ activities and the teacher’s activities at school - Express likes and dislikes doing something - New words: Words related to school 3, cho biết thêm Skills: Reading for gist and for specific information II, thêm nữa Method: Integrated, mainly communicative III, tiếp theo là Teaching aids: Real objects, pictures, English textbook
Giáo án tiếng văn 7 Unit 2: School talks Lesson 1: reading Time: 45 minutes I. Objectives: 1. Educational aim: - Students know how to appreciate tell daily activities at school - Students know how to introduce themselves 2. Knowledge: - General knowledge: - Through this unit, students know the students’ activities and the teacher’s activities at school - Express likes and dislikes doing something - New words: Words related to school 3. Skills: Reading for gist and for specific information II. Method: Integrated, mainly communicative III. Teaching aids: Real objects, pictures, English textbook 10, handouts IV. Procedures: Teacher’s activities Students’ Notes activities Warm-up: (4 minutes) - Hang the picture of two - Look at the people who are talking at picture school on the blackboard - Answer the and ask some questions: questions a. What are they talking a. They are about? talking about b. Do you often tell about their school your school? b. Yes, I do. c. What do you tell about? c. I often tell - Ok, each of us always about my pride on our school. There teacher, my are many things about friends, work and school that we want to say. study and many Today, we’ll study a new outdoor activities lesson Unit 2- school talks at school Pre-reading: (7 minutes) - Firstly, I have an exercise - Do the tasks for you - Give answers a. Put the four most suitable places from the box under Key: each heading Headmaster; 1. enjoy history; 2. traffic geography; jogging; 3. worry principal; football; English; 4. crowded chemistry; friends; live far 5. language from school; classmates; friendship; students cheat in exam - Let students sit in pairs or in groups and put the four most suitable places from the box under each heading - Give suggestions - Walk round the class and offers ideas and comments - Do the tasks when students need help - Conduct the correction and give the meaning of some words - Do the tasks While-reading: (20 - Give answers minutes) * Miss Phuong - Make the class read the * Phong small talks, to scan the details and do the tasks Task 1 : Fill each blank with one of the words in * Phong * Miss Phuong * Phong the box below. There are * Phong more words than needed * Phong 1. Young children … * Miss Phuong helping with * Mr Ha household tasks. 2. We were stuck in heavy … for more than an hour 3. I think you don’t have to … about your ... - tailieumienphi.vn 389015

Sponsor Documents