of x

Giáo án tiếng anh lớp 10: Unit 3: People's background Period

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
12 lần xem

Giáo án tiếng anh lớp 10: Unit 3: People's background Period. Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 10: unit 3: people's background period', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-lop-10-unit-3-people-s-background-period-5e3vtq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ tới cộng đồng thư viện Giáo án tiếng anh lớp 10: Unit 3: People's background Period.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem ,Thư viện Giáo án tiếng anh lớp 10: Unit 3: People's background Period thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử được chia sẽ bởi bạn giaoandientu đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào mục Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử , có tổng cộng 8 page , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có giáo án tiếng anh, học tiếng anh tốt, làm quen với tiếng Anh, bài soạn giảng dạy tiếng anh, tài liệu giảng dạy anh văn ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 10: unit 3: people's background period', tài liệu phổ quát, tiếng anh dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Giáo án tiếng văn 10 Unit 3: People`s background Period 16: * Aims : Lesson 16: Language focus Distinguish the sounds / e / - / æ / Learning how to use past perfect , past simple, thêm nữa * Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to : - Pronounce the two sounds / e / - / æ / correctly, thêm nữa - Use the past perfect tense appropriately & distinguish it with the simple past tense, ngoài ra * Skills: * Methods: Speaking – Listening – Reading – Writing, nói thêm là Communicative approach * Teaching sida : Textbook, handout,… * Procedure : Content Activities I, cho biết thêm Preliminary activities : + Greetings : Good afternoon, bên cạnh đó How
Giáo án tiếng văn 10 Unit 3: People`s background Period 16: * Aims : Lesson 16: Language focus Distinguish the sounds / e / - / æ / Learning how to use past perfect , past simple. * Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to : - Pronounce the two sounds / e / - / æ / correctly. - Use the past perfect tense appropriately & distinguish it with the simple past tense. * Skills: * Methods: Speaking – Listening – Reading – Writing. Communicative approach * Teaching aids : Textbook, handout,… * Procedure : Content Activities I. Preliminary activities : + Greetings : Good afternoon. How are you today? II. Warm up : Check homework. III. New lesson 1.Presentation A/ Pronunciation : The vowels / e / - / æ / T: Raises the Qs. T & Ss correct their work. - 2 Ss do the task on board. - T: Show the things & raises the Qs. (?) What’s this? (?) How is it pen apple / e / / æ / pronounced? - Ss: Look at the things & give the words. - T: Have Ss pronounce * / e / is a short sound * / æ / is a long sound; first pronounce the sound / e / then open your mouth a little more. Practice reading the the two words/ the sounds. - Underline / e / & circle / æ / in the sentences. - Instructs the way to sounds and the whole sentences as well. pronounce. Then practice in groups. - Asks Ss to practice reading & try to identify the two sounds in the B/ Grammar. sentences. Set the scene: e.g - do homework - watch a football match on TV. To link the ideas, we say: - Last night I had done homework before I watched a football match on TV. - I had watched the football match, I went to bed. Form. - T: Ask Ss to write out two activities they did before going to bed last night. - Have two Ss write on board. (+) S + had + P2 + O (-) S + had not( hadn’t) + P2 + O. (?) Had + S +P2 + O ? (+) Yes, S + had. ( -) No, S + hadn’t Use. The past perfect can be used to describe: + an action before a pint of time in the past. - T: Asks Ss to review the past perfect tense. - Encourages Ss to recall the knowledge they’ve learnt. E.g: I had done all my homework before 7 p.m last night. + an action that happened before another past action. E.g: I had done all my homework before I watched TV. - Asks Ss to do the task. - Ss do the task. - T: Have Ss compare their answers with a friend. Make sure all the 2. Practice. Exercise 1( P.39) Use the verbs in brackets in past perfect tense. verbs have been put in the correct form. - 1. had 6. had been broken 2.had done 3. had met 4. had not turned off 7. had left 8. had moved 9. had not seen Calls on some Ss to read aloud their answers in front of the class. - Feedback & gives correct answers. 5. had ever 10. had - Try to recall the seen broken in knowledge of past perfect tense. - T: Asks Ss to do the task in groups of 4 or 5. Take notes. - T: Helps Ss distinguish ... - tailieumienphi.vn 389055

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm