Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING. Giáo án Tiếng Anh lớp 10, tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các bạn học sinh. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-lop-10-unit-1-a-visit-from-a-pen-pa-speaking-w2cytq.html

Nội dung


Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING A. Aims: By the end of the lesson, students will be able to get more speaking skill by making and responding to introduction B. Teaching aids: − Pictures, pictures, extraboard C. Content: I. Pre−speaking: 1. Warm−up: Matching Places (city/town/capital) Tokyo Liverpool Perth Bombay Bendar Seri (Begawan) Kualar Lumpur Rangoon Nations Brunei Australia Japan Myanmar India England Malaysia 2. Pre−teach: (to) introduce : giới thiệu (exam)  Let me introduce myself (adj) pleased : vui.hài lòng (syn/trans)  pleased to meet you (adj) industrial (adj) quiet : (thuộc về)công nghiêp : yên tĩnh (exp)  industry (n) (translation) (adj/adv) (the) same as : giống với (visual) (adj) different from : khác với (ant)  the same * Checking: What and Where 3.Ordering the dialogue: -Ask ss to do ex. a) on p.8 ,they have to work in pairs to put the sentences in the correct order to make a completed dialogue. -Call on some pairs to give their answers. -Correct ∗Key: 1 − c − 5 − b − 4 − d −2 −e − 3 − a − 6 4.Practice reading the ordered dialogue: a. Modeling (some (good) pairs of strong students ) b. Pairwork: 5.Comprehension questions : T : Have Nga and Maryam met each other before ? What does Nga say when she introduces herself?_Let me introduce myself. What does Maryam say when Nga introduces herself? _Pleased to meet you. It’s a pleasure to meet you! Nice to meet you. II. While−speaking:(Part b,p.8) − Set the scene: Now you are talking to Maryam’s friends. Introduce yourself. Make similar dialogues. Take turns to be one of Maryam’s friends − Keys (suggested dialogues): 1.Dialogue one: A: Hello.You must be Yoko B: That’s right. I am A: Pleased to meet you. Let me introduce myself. I’m ..... B: Pleased to meet you, ....... A: Are you enjoying your stay in Hanoi? B: Oh yes, very much. I like Vietnamese people and I like old cities in Vietnam A: Do you live in the city, too? B: Yes, I live in Tokyo. Have you ever been there? A: No, what’s it like? B: It’s a big busy capital city. It’s very different from Hanoi. A: I see 2.Dailogue two: A: Hello. You must be Paul B: That’s right, I am A: Pleased to meet you. Let me introduce myself. I’m Le B: Pleased to meet you, Le A: Are you enjoying your stay in Vietnam? B: Yes very much. I love the people, the food and the beaches in Vietnam A: Do you live in a city,too? B: Yes, I live in Liverpool in England. Have you ever been there? A: No. What’s it like? B: It’s an industrial city in the North of England A: I see ∗Notes: The whole class make one dialogue from/based on one of the three cuebox Students prepare each dialogue in pair in writing first, then practice speaking Students can make their own dialogue with their imagination III. Post–speaking: 1. Functional language: 2. Form reviewed: Let me introduce myself/May I introduce myself Adj + to−V (eg: pleased, glad, happy…to meet..) IV. Homework: 1. Make a similar dialogue with the ordered dialogue from the text book (P.8) 2. Review the simple past tense V.Teacher’s self-evaluation: ... - tailieumienphi.vn 494886

Tài liệu liên quan


Xem thêm