of x

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
4 lần xem

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING. Giáo án Tiếng Anh lớp 10, tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các bạn học sinh. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-lop-10-unit-1-a-visit-from-a-pen-pa-speaking-w2cytq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông đưa vào cho học tập.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được chia sẽ bởi user trunghocphothong tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 5 trang , thuộc file .PDF, cùng mục còn có Giáo án Tiếng Anh 10, tài liệu giảng dạy Tiếng Anh 10, giáo trình Tiếng Anh 10, tài liệu Tiếng Anh 10, cẩm nang giảng dạy Tiếng Anh 10 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Giáo án Tiếng Anh lớp 10, tài liệu tham khảo bổ ích dành cho những bậc phụ huynh, quý thầy cô và những bạn học sinh Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING A, ngoài ra Aims: By the end of the lesson, students will be able to get more speaking skill by making and responding to introduction B, cho biết thêm Teaching aids: − Pictures, pictures, extraboard C, thêm nữa Content: I, nói thêm là Pre−speaking: 1, cho biết thêm Warm−up: Matching Places (city/town/capital) Tokyo Liverpool Perth Bombay Bendar Seri (Begawan) Kualar Lumpur Rangoon Nations Brunei Australia Japan Myanmar India England Malaysia 2, bên cạnh đó Pre−teach: (to) introduce : giới thiệu (exam)  Let me introduce myself (adj) pleased : vui, cho biết thêm hài lòng (syn/trans)  pleased to meet you (adj) industrial (adj) quiet : (thu
Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA SPEAKING A. Aims: By the end of the lesson, students will be able to get more speaking skill by making and responding to introduction B. Teaching aids: − Pictures, pictures, extraboard C. Content: I. Pre−speaking: 1. Warm−up: Matching Places (city/town/capital) Tokyo Liverpool Perth Bombay Bendar Seri (Begawan) Kualar Lumpur Rangoon Nations Brunei Australia Japan Myanmar India England Malaysia 2. Pre−teach: (to) introduce : giới thiệu (exam)  Let me introduce myself (adj) pleased : vui.hài lòng (syn/trans)  pleased to meet you (adj) industrial (adj) quiet : (thuộc về)công nghiêp : yên tĩnh (exp)  industry (n) (translation) (adj/adv) (the) same as : giống với (visual) (adj) different from : khác với (ant)  the same * Checking: What and Where 3.Ordering the dialogue: -Ask ss to do ex. a) on p.8 ,they have to work in pairs to put the sentences in the correct order to make a completed dialogue. -Call on some pairs to give their answers. -Correct ∗Key: 1 − c − 5 − b − 4 − d −2 −e − 3 − a − 6 4.Practice reading the ordered dialogue: a. Modeling (some (good) pairs of strong students ) b. Pairwork: 5.Comprehension questions : T : Have Nga and Maryam met each other before ? What does Nga say when she introduces herself?_Let me introduce myself. What does Maryam say when Nga introduces herself? _Pleased to meet you. It’s a pleasure to meet you! Nice to meet you. II. While−speaking:(Part b,p.8) − Set the scene: Now you are talking to Maryam’s friends. Introduce yourself. Make similar dialogues. Take turns to be one of Maryam’s friends − Keys (suggested dialogues): 1.Dialogue one: A: Hello.You must be Yoko B: That’s right. I am A: Pleased to meet you. Let me introduce myself. I’m ..... B: Pleased to meet you, ....... A: Are you enjoying your stay in Hanoi? B: Oh yes, very much. I like Vietnamese people and I like old cities in Vietnam A: Do you live in the city, too? B: Yes, I live in Tokyo. Have you ever been there? A: No, what’s it like? B: It’s a big busy capital city. It’s very different from Hanoi. A: I see 2.Dailogue two: A: Hello. You must be Paul B: That’s right, I am A: Pleased to meet you. Let me introduce myself. I’m Le B: Pleased to meet you, Le A: Are you enjoying your stay in Vietnam? B: Yes very much. I love the people, the food and the beaches in Vietnam A: Do you live in a city,too? B: Yes, I live in Liverpool in England. Have you ever been there? A: No. What’s it like? B: It’s an industrial city in the North of England A: I see ∗Notes: The whole class make one dialogue from/based on one of the three cuebox Students prepare each dialogue in pair in writing first, then practice speaking Students can make their own dialogue with their imagination III. Post–speaking: 1. Functional language: 2. Form reviewed: Let me introduce myself/May I introduce myself Adj + to−V (eg: pleased, glad, happy…to meet..) IV. Homework: 1. Make a similar dialogue with the ordered dialogue from the text book (P.8) 2. Review the simple past tense V.Teacher’s self-evaluation: ... - tailieumienphi.vn 494886

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm