of x

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA READING

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA READING. Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 10: unit 1: a visit from a pen pa reading', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-lop-10-unit-1-a-visit-from-a-pen-pa-reading-12cytq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới mọi người tài liệu Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA READING.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông mang đến cho mình.Xin mời các bạn đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA READING thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi bạn trunghocphothong tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 5 page , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có Giáo án Tiếng Anh 10, tài liệu giảng dạy Tiếng Anh 10, giáo trình Tiếng Anh 10, tài liệu Tiếng Anh 10, cẩm nang giảng dạy Tiếng Anh 10 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 10: unit 1: a visit from a pen pa reading', tài liệu phổ biến, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA READING A, thêm nữa Aims: By the end of the lesson, students will be able to scan a text for factual information about a place and know some about Malaysia B, thêm nữa Teaching aids: − Extraboard C,còn cho biết thêm Content: I,còn cho biết thêm Pre−reading: 1, kế tiếp là Warm−up: Chatting/Pre−questions − Teacher asks students to tell what they know about Malaysia, cho biết thêm − Teacher asks students to make questions for what they want to know about Malaysia, bên cạnh đó * Expected questions: − Where is Malaysia? − What is its capital? − What language is spoken in Malaysia? − What’s its population? 2, cho biết thêm Pre−teach: region (n) : area (n) : climate (n) :
Unit 1: A VISIT FROM A PEN PA READING A. Aims: By the end of the lesson, students will be able to scan a text for factual information about a place and know some about Malaysia B. Teaching aids: − Extraboard C. Content: I. Pre−reading: 1. Warm−up: Chatting/Pre−questions − Teacher asks students to tell what they know about Malaysia. − Teacher asks students to make questions for what they want to know about Malaysia. * Expected questions: − Where is Malaysia? − What is its capital? − What language is spoken in Malaysia? − What’s its population? 2. Pre−teach: region (n) : area (n) : climate (n) : vựng, miền diện tớch khớ hậu (situation) (example) (example) currency (n) : tiền tệ (example) language of instruction (n): ngụn ngữ dung để giảng dạy (translation) official (a) : chớnh thức (explanation) compulsory (a): bắt buộc Comprise (v): bao gồm, gồm cú (synonym) = consist of * Checking: R.O.R 3.T/F statement prediction: T : Following statements are about Malaysia.Some of them are true but some are false.Use your own knowledge to guess which is T/F. a. Malaysia is a member country of ASEAN. b. There are two religions in Malaysia. c. People speak only Malay in Malaysia. d. Primary school children learn three languages at school. e. All secondary school children learn in English. -Ss work in pairs to decide which is T/F -Give feedback and write on the board II. While−reading: 1. Students listen to the tape 2. Students read the text silently 3. Checking the T/F * Key: a − T b − F ( two  more than two) c − F ( only Malay  Malay, English, Chinese and Tamil) d − F ( three  one of the three languages:Malay, Chinese or Tamil) e − T 4. Fill in the table with the right information about Malaysi -Ask ss to read the text the second time to fill in the chart in ex.a,on page 10 -Give feedback and correct * Key: 1.Area: 329,758 sq km 2.Population: over 32 millions 5. Unit of currency: ringgit 6. Official religion: Islam 3.Climate: tropical 7. National language: Bahasa Malaysia 4.Capital city: Kuala Lumpur 8. Compulsory second language: English 5. Comprehension questions: a) Where is Malaysia? b) How many regions is it divided? What are they? c) What’s its population? d) What’s its area? e) What’s its capital? Where’s its capital? (in which region) f) What is the official religion in Malaysia? g) What’s the national language of Malaysia? h) What language is spoken in Malaysia? *Key: a) Malaysia is in Asia b) It’s divided into two regions. They are West Malaysia and East Malaysia c) It’s over 22 million d) It is 329,758 sq km e) The capital is Kuala Lumpur. It is in West Malaysia f) The official religion in Malaysia is Islam g) The national language of Malaysia is Bahasa Malaysia (Malay) III. Post–reading: Speaking (Retell the text) Tell about Malaysia, based on the questions above IV. Homework: 1. Reread and translate the text into Vietnamese 2. Tell about our country based on the text 3. Study “Write” part/section (P.11) and find out new vocabulary in it. V. Teacher’s self-evaluation: ... - tailieumienphi.vn 494891

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm