Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 5 : ÔN CHỮ HOA C (tiếp theo).

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 5 : ÔN CHỮ HOA C (tiếp theo).. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa C (Ch) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Chu Văn An bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng sau bằng chữ cỡ nhỏ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-5-on-chu-hoa-c-tiep-theo-gqkwtq.html

Nội dung


  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 5 : ÔN CHỮ HOA C (tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa C (Ch) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Chu Văn An bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng sau bằng chữ cỡ nhỏ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa Ch. - Tên riêng Chu Văn An và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của dạy học HS
  2. A. Kiểm tra - Thu một số vớ HS để chấm bài về nhà. Gọi 1 HS - 1 HS đọc. bài cũ: (5 phút) đọc từ và câu ứng dụng - 2 HS lên bảng - Gọi1 HS lên viết Cửu viết, lớp viết bảng Long, Công cha, Nghĩa con. mẹ. - Nhận xét, ghi điểm. B. Dạy bài - HS nhắc lại đề mới: - GV giới thiệu bài, ghi đề bài. 1. Giới thiệu lên bảng. bài: a) Quan sát và nêu quy 2. Hướng dẫn trìmh viết chữ C, A, V, N HS viết chữ - Có các chữ hoa : hoa. hoa: C, A, V, N. - Trong tên riêng và câu (10 - 4 HS nhắc lại, ứng dụng có những chữ phút) lớp theo dõi, lắng hoa nào ? nghe. - Treo bảng các chữ cái - Theo dõi, quan
  3. viết hoa và gọi HS nhắc lại sát GV viết mẫu. quy trình viết đã học. - Viết mẫu các chữ trên - 4 HS viết bảng cho HS quan sát, vừa viết lớp. vừa nhắc lại quy trình. - Lớp viết bảng b) Viết bảng: con. - Yêu cầu HS viết các chữ - Nhận xét, bổ viết hoa trên. sung. 3. Hướng dẫn - Theo dõi và chỉnh sửa HS viết từ lỗi cho HS. - 1 HS đọc Chu ứng dụng: a) Giới thiệu từ ứng dụng: Văn An.. (5 phút) - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: - HS chú ý lắng Chu Văn An nghe. - GV giới thiệu từ ứng dụng. - HS trả lời. b) Quan sát và nhận xét. - Trong từ ứng dụng, các - Bằng 1 con chữ
  4. chữ cái có chiều cao như o. thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - 2 HS viết bảng c) Viết bảng: lớp. - Yêu cầu HS viết từ Ư/D: - Lớp viết bảng 4. Hướng dẫn Chu Văn An. con. viết câu ứng - Theo dõi và uốn nắn dụng: thêm. (5 phút) - Nhận xét, sửa chữa. a) Giới thiệu câu ứng - 3 HS đọc. dụng: - Lớp chú ý lắng - Gọi HS đọc câu ứng nghe. dụng - GV nêu nội dung câu - HS trả lời, lớp ứng dụng. nhận xét bổ sung. b) Quan sát và nhận xét:
  5. 5. Hướng dẫn - Trong câu ứng dụng, các - 2 HS lên bảng HS viết vào chữ có chiều cao như thế viết. nào? VTV: - Lớp viết bảng c) Viết bảng: (5 phút) con. - Yêu cầu HS viết từ Chim, Người vào bảng con. - HS viết bài vào - Theo dõi, sửa lỗi cho vở. từng HS. - Cho HS xem bài viết mẫu. - Yêu cầu HS viết bài. - Hướng dẫn HS viết, trình bày vở. 6. Củng cố,
  6. - Đổi chéo vở cho dặn dò: nhau để kiểm tra. (5 phút) - Nhận xét bài của bạn. - Theo dõi và hướng dẫn cho HS yếu. - Thu và chấm một số vở. - Nhận xét, tuyên dương những HS viết đúng và đẹp. - Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong VTV, học thuộc câu Ư/D. - Chuẩn bị bài sau: Ôn chữ
  7. hoa D.
411494