Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 28 : n chữ hoa T (Tiếp theo).

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 28 : n chữ hoa T (Tiếp theo).. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa T (Th) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Thăng Long bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu Ư/D: Thể dục thường xuyên bằng nghìn viên thuốc bổ bằng chữ cỡ nhỏ.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-28-n-chu-hoa-t-tiep-theo-tpkwtq.html

Nội dung


  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 28 : n chữ hoa T (Tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa T (Th) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Thăng Long bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu Ư/D: Thể dục thường xuyên bằng nghìn viên thuốc bổ bằng chữ cỡ nhỏ. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa T (Th), vở TV. - GV ghi sẵn lên bảng tên riêng Thăng Long và câu Thể dục thường xuyên bằng nghìn viên thuốc bổ trên dòng kẻ ô li. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
  2. Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của dạy học trò A. Kiểm tra - Thu vở một số HS để chấm bài về nhà. bài cũ: - Gọi 1 HS đọc thuộc từ và - 1 HS đọc: Tân (5 phút) câu ứng dụng của bài cũ. Trào. Dù ai đi ngược về xuôi. - Gọi 2 HS lên bảng viết Nhớ ngày giỗ Tổ từ: Tân Trào, Dù, Nhớ, Tổ. mồng mười tháng ba. - Sửa chữa lỗi cho HS. - 2 HS lên bảng - Nhận xét vở đã chấm. viết. - Lớp viết vào - Giới thiệu bài, cho HS B. Dạy bài bảng con. xem chữ mẫu. mới: a) Hướng dẫn viết chữ 1. Giới thiệu
  3. hoa: bài: 2. Hướng dẫn - Trong tên riêng và câu HS viết bảng ứng dụng có những chữ - HS lắng nghe, viết hoa nào ? con: đọc đề. - Yêu cầu HS viết hoa chữ (12 phút) T vào bảng.. - Có các chữ hoa: - Yêu cầu HS quan sát, T, Th, L. nhận xét. - 2 HS viết lên - Em đã viết chữ T như thế bảng lớp. nào ? - Lớp viết bảng con. - Khi đã có chữ hoa T, - HS quan sát và muốn có chữ Th ta làm nhận xét bài của như thế nào ? bạn. - Yêu cầu HS viết chữ Th. - 1 HS viết chữ - Nhận xét, sửa chữa. đẹp trả lời.
  4. b) Hướng dẫn viết từ ứng - Lớp theo dõi, dụng nhận xét - Gọi 1 HS đọc từ ứng - HS nêu cách nối dụng. giữa chữ viết hoa - Thăng Long là tên cũ của T và chữ h. địa danh nào ? - 2 HS viết bl, lớp viết bc. - GV chốt ý đúng. - Trong từ ứng dụng các - Nhận xét, sửa chữ có chiều cao như thế sai. nào ? - Khoảng cách giữa các - 1 HS đọc: Thăng chữ ? Long. * Viết bảng: Yêu cầu HS - Thăng Long là viết từ ứng dụng Thăng tên cũ của Thủ đô Hà Nội. Long. - Nhận xét, sửa chữa. c) Hướng dẫn viết câu ứng - Chữ T, L, h, g
  5. dụng. cao 2 li rưỡi, các - Gọi HS đọc câu ứng chữ còn lại 1 li. dụng. - Bằng 1 con chữ o - Câu ứng dụng khuyên ta - 2 HS viết bảng điều gì ? lớp. 3. Hướng dẫn - Lớp viết bảng HS viết vào - Trong câu ứng dụng các con. vở tập viết: chữ có chiều cao như thế - Nhận xét, sửa (15 phút) nào ? sai. - Yêu cầu HS viết từ: Thể dục. - 3 HS đọc câu ứng dụng. - Nhận xét, sửa chữa. - Khuyên ta phải - Nêu yêu cầu, cho HS chăm tập thể dục. xem bài mẫu, GV viết lên - Chữ T, h, g, y, b bảng. cao 2 li rưỡi, các 4. Chấm chữ còn lại 1 li.
  6. - 2 HS viết bảng chữa bài: lớp. (5 phút) - Lớp viết bảng 5. Củng cố, con. dặn dò: - Nhận xét bảng (3 phút) con, bl. - HS xem vở mẫu. - Theo dõi, uốn nắn thêm - HS quan sát, lần cho HS yếu. lượt viết từng - Thu một số vở chấm, dòng vào vở. nhận xét - Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong VTV và học thuộc từ ứng dụng. - Chuẩn bị bài sau.
411471

Tài liệu liên quan


Xem thêm