Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 20 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 63 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 20 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo). MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa N (Ng) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Nguyễn Văn Trỗi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu tục ngữ bằng chữ cỡ nhỏ: Nhiêũ điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-20-on-chu-hoa-n-tiep-theo-0pkwtq.html

Nội dung


  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 20 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo) I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa N (Ng) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Nguyễn Văn Trỗi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu tục ngữ bằng chữ cỡ nhỏ: Nhiêũ điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu chữ viết hoa N (Ng). - Tên riêng Nguyễn Văn Trỗi và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li. - Vở TV, bảng con, phấn...
  2. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của dạy học trò A. Kiểm tra - Kiểm tra HS viết bài ở - 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con. nhà. bài cũ: - Nhà Rồng, Nhớ. (5 phút) - Đọc cho HS viết bảng con, bảng lớp. B. Dạy bài - Nhận xét, ghi điểm. - HS nghe giới thiệu. mới: 1. Giới thiệu - GV giới thiệu bài, ghi đề lên bảng. bài: - N (Ng, Nh) 2. Hướng dẫn a) Luyện viết chữ hoa: - V, T (Tr) HS viết lên - Yêu cầu HS tìm các chữ - 2 HS viết bảng bảng con: viết hoa trong bài: lớp.
  3. - Viết mẫu, nhắc lại cách - Lớp viết bảng (12 viết từng chữ. phút) con. - Nhận xét, sửa - GV nhận xét, tuyên chữa. dương HS viết đúng, đẹp. b) Luyện viết từ ứng dụng - Nói về anh hùng Nguyễn - 1 HS đọc từ ứng dụng Nguyễn Văn Văn Trỗi. - Cho HS xem chữ mẫu Trỗi. hướng dẫn cách viết. - HS theo dõi. - 2 HS viết bảng - GV theo dõi và uốn nắn lớp. - Lớp viết bảng thêm. - Nhận xét, sửa chữa, con. tuyên dương nhứng HS viết đúng và đẹp. - Nhận xét bảng
  4. c) Luyện viết câu ứng con, bảng lớp. dụng. - Gọi HS đọc câu ứng - HS đọc câu ứng dụng. dụng. - Nêu nội dung câu (tục - Khuyên ta phải ngữ) ứng dụng. biết yêu thương - Theo dõi, uốn nắn. giúp đỡ lẫn nhau. - 2 HS lên bảng viết. - Lớp viết bảng Nguyễn, con: - Nhận xét, sửa chữa, 3. Hướng dẫn Nhiễu. tuyên dương những HS HS viết vào - Nhận xét, sửa viết đúng và đẹp. vở : chữa. - Nêu yêu cầu. (10-15 - Hướng dẫn HS viết đúng phút) nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
  5. - HS lần lượt viết từng trang vào vở. 4. Chấm chữa bài: (5 phút) - HS theo dõi, rút 5. Củng cố, kinh nghiệm. dặn dò: - Chấm một số vở. (3 phút) - Nhận xét, sửa chữa. - Nhận xét tiết học.
  6. - Luyện viết thêm ở nhà phần bài tập sau ngôi nhà. - Học thuộc lòng câu tục ngữ. - Chuẩn bị bài sau: Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ.
411478