of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo). MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ. Ai về đến huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-11-on-tap-chu-hoa-g-tiep-theo-aqkwtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ đến các bạn thư viện Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo).Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học đưa vào cho nghiên cứu khoa học.Xin mời đọc giả đang cần cùng xem ,Thư viện Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo) thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học được chia sẽ bởi thành viên tieu-hoc tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học , có tổng cộng 6 trang , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có giáo án tiểu học, giáo án tập viết lớp 3, phương pháp dạy lớp 3, tài liệu tập viết lớp 3, tài liệu giành cho giáo viên lớp 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G phê duyệt BT ứng dụng : 1, kế tiếp là Viết tên riêng Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ, bên cạnh đó 2, tiếp theo là Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ,còn cho biết thêm Ai về tới huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương, tiếp theo là Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo), ngoài ra I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G phê duyệt BT, nói thêm ứng dụng : 1, kế tiếp là Viết tên riêng Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ, nói thêm 2, cho biết thêm Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ, tiếp theo là Ai về tới huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương, cho biết thêm II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa G, nói thêm là - GV viết sẵn lên bảng tên riêng Ghềnh Ráng và, thêm nữa câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li, tiếp theo là III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của dạy học trò, thêm nữa A, bên cạnh đó Kiểm tra - Thu một số vớ HS để - HS nộp Vở Tập chấm bài về nhà, cho biết thêm Viết theo đề nghị, bên cạnh đó bài cũ:
  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ. Ai về đến huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa G. - GV viết sẵn lên bảng tên riêng Ghềnh Ráng và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của dạy học trò
  2. A. Kiểm tra - Thu một số vớ HS để - HS nộp Vở Tập chấm bài về nhà. Viết theo yêu cầu. bài cũ: (5 phút) - Gọi 1 HS đọc thuộc lòng - 1 HS đọc. từ và câu ứng dụng của bài trước. - 2 HS lên bảng - Gọi1 HS lên viết Ông viết, lớp viết bảng Gióng, Gió, Trấn Vũ, Thọ con. Xương.. - Nhận xét, sửa chữa, ghi B. Dạy bài điểm. - HS nghe giới mới: thiệu bài. 1. Giới thiệu - GV giới thiệu: Trong tiết bài: Tập viết này, các em sẽ ôn 2. Hướng dẫn lại cách viết chữ hoa G, HS viết chữ (Gh), R, A, Đ, L, T, V có hoa: trong từ và câu ứng dụng. (10 a) Quan sát và nêu quy
  3. trìmh viết chữ Gh, R hoa. - HS trả lời. phút) - Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ - 2 HS nhắc lại, hoa nào ? lớp theo dõi, lắng - Treo bảng các chữ cái nghe. viết hoa và gọi HS nhắc lại quy trình viết đã học. - Viết lại mẫu chữ cho HS quan sát, vừa viết vừa - 2 HS viết bảng nhắc lại quy trình. lớp. b) Viết bảng: - Lớp viết bảng - Yêu cầu HS viết các chữ con. viết hoa trên. - Nhận xét, bổ - Theo dõi và chỉnh sửa sung. lỗi cho HS. 3. Hướng dẫn - Nhận xét, sửa chữa. HS viết tư và a) Giới thiệu từ ứng dụng:
  4. ứng - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: - 1 HS đọc Ghềnh câu Ghềnh Ráng Ráng .. dụng: - Ghềnh Ráng là tên một - HS lắng nghe. (10 địa danh nổi tiếng ở Miền phút) Trung nước ta. b) Quan sát và nhận xét. - HS trả lời. - Trong từ ứng dụng, các chữ cái có chiều cao như - Bằng 1 con chữ thế nào? o. - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? c) Viết bảng: - 2 HS viết bảng - Yêu cầu HS viết từ Ư/D: lớp. Ai, Đông Anh, Ghé, Loa - Lớp viết bảng Thành, Thục Vương vào con. bảng. 4. Hướng dẫn - Nhận xét, sửa chữa.
  5. HS viết vào - Cho HS xem bài viết mẫu. VTV: - HS quan sát. - Yêu cầu HS viết bài. (10 phút) - HS viết bài vào - Hướng dẫn HS viết, trình vở theo yêu cầu.. bày vở. - Theo dõi và hướng dẫn cho HS yếu. - Đổi chéo vở cho 5. Củng cố, - Thu và chấm một số vở. nhau để kiểm tra. dặn dò: - Nhận xét tiết học, chữ (5 phút)
  6. viết của HS. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong VTV, học thuộc câu Ư/D. - Chuẩn bị bài sau.
411488

Sponsor Documents