Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo). MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ. Ai về đến huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-11-on-tap-chu-hoa-g-tiep-theo-aqkwtq.html

Nội dung


  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 11 : ÔN TẬP CHỮ HOA G (tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ. Ai về đến huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa G. - GV viết sẵn lên bảng tên riêng Ghềnh Ráng và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của dạy học trò
  2. A. Kiểm tra - Thu một số vớ HS để - HS nộp Vở Tập chấm bài về nhà. Viết theo yêu cầu. bài cũ: (5 phút) - Gọi 1 HS đọc thuộc lòng - 1 HS đọc. từ và câu ứng dụng của bài trước. - 2 HS lên bảng - Gọi1 HS lên viết Ông viết, lớp viết bảng Gióng, Gió, Trấn Vũ, Thọ con. Xương.. - Nhận xét, sửa chữa, ghi B. Dạy bài điểm. - HS nghe giới mới: thiệu bài. 1. Giới thiệu - GV giới thiệu: Trong tiết bài: Tập viết này, các em sẽ ôn 2. Hướng dẫn lại cách viết chữ hoa G, HS viết chữ (Gh), R, A, Đ, L, T, V có hoa: trong từ và câu ứng dụng. (10 a) Quan sát và nêu quy
  3. trìmh viết chữ Gh, R hoa. - HS trả lời. phút) - Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ - 2 HS nhắc lại, hoa nào ? lớp theo dõi, lắng - Treo bảng các chữ cái nghe. viết hoa và gọi HS nhắc lại quy trình viết đã học. - Viết lại mẫu chữ cho HS quan sát, vừa viết vừa - 2 HS viết bảng nhắc lại quy trình. lớp. b) Viết bảng: - Lớp viết bảng - Yêu cầu HS viết các chữ con. viết hoa trên. - Nhận xét, bổ - Theo dõi và chỉnh sửa sung. lỗi cho HS. 3. Hướng dẫn - Nhận xét, sửa chữa. HS viết tư và a) Giới thiệu từ ứng dụng:
  4. ứng - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: - 1 HS đọc Ghềnh câu Ghềnh Ráng Ráng .. dụng: - Ghềnh Ráng là tên một - HS lắng nghe. (10 địa danh nổi tiếng ở Miền phút) Trung nước ta. b) Quan sát và nhận xét. - HS trả lời. - Trong từ ứng dụng, các chữ cái có chiều cao như - Bằng 1 con chữ thế nào? o. - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? c) Viết bảng: - 2 HS viết bảng - Yêu cầu HS viết từ Ư/D: lớp. Ai, Đông Anh, Ghé, Loa - Lớp viết bảng Thành, Thục Vương vào con. bảng. 4. Hướng dẫn - Nhận xét, sửa chữa.
  5. HS viết vào - Cho HS xem bài viết mẫu. VTV: - HS quan sát. - Yêu cầu HS viết bài. (10 phút) - HS viết bài vào - Hướng dẫn HS viết, trình vở theo yêu cầu.. bày vở. - Theo dõi và hướng dẫn cho HS yếu. - Đổi chéo vở cho 5. Củng cố, - Thu và chấm một số vở. nhau để kiểm tra. dặn dò: - Nhận xét tiết học, chữ (5 phút)
  6. viết của HS. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong VTV, học thuộc câu Ư/D. - Chuẩn bị bài sau.
411488