of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo).

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo).. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G (Gi) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ông Gióng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu Ư/D bằng chữ cỡ nhỏ: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-10-on-chu-hoa-g-tiep-theo-bqkwtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo)..Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học đưa vào cho công tác giảng dạy.Xin mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo). thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học được chia sẽ bởi bạn tieu-hoc tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học , có tổng cộng 6 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có giáo án tiểu học, giáo án tập viết lớp 3, phương pháp dạy lớp 3, tài liệu tập viết lớp 3, tài liệu giành cho giáo viên lớp 3 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G (Gi) phê chuẩn BT ứng dụng : 1, nói thêm là Viết tên riêng Ông Gióng bằng chữ cỡ nhỏ, bên cạnh đó 2, thêm nữa Viết câu Ư/D bằng chữ cỡ nhỏ: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương, thêm nữa Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo), bên cạnh đó I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G (Gi) thông qua, bên cạnh đó BT ứng dụng : 1, bên cạnh đó Viết tên riêng Ông Gióng bằng chữ cỡ nhỏ, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó Viết câu Ư/D bằng chữ cỡ nhỏ: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương, nói thêm là II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa G, Ô, T, vở TV, tiếp theo là - GV ghi sẵn lên bảng tên riêng Ông Gióng và câu,còn cho biết thêm ca dao trong bài viết trên dòng kẻ ô li, nói thêm III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của dạy học HS A, bên cạnh đó Kiểm tra - Thu một số vớ HS để - HS nộp Vở Tập chấm bài về nhà, tiếp theo là Vi
  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 10 : ÔN CHỮ HOA : G (tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G (Gi) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ông Gióng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu Ư/D bằng chữ cỡ nhỏ: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa G, Ô, T, vở TV. - GV ghi sẵn lên bảng tên riêng Ông Gióng và câu ca dao trong bài viết trên dòng kẻ ô li. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của
  2. dạy học HS A. Kiểm tra - Thu một số vớ HS để - HS nộp Vở Tập chấm bài về nhà. Viết theo yêu cầu. bài cũ: (5 phút) - Gọi 1 HS đọc từ và câu - 1 HS đọc. ứng dụng - 2 HS lên bảng - Gọi1 HS lên viết Gò viết, lớp viết bảng Công, Gà, Khôn. con. - Nhận xét, sửa chữa, ghi điểm. B. Dạy bài - HS nghe giới mới: - GV giới thiệu bài, ghi đề thiệu bài. 1. Giới thiệu lên bảng. bài: a) Quan sát và nêu quy 2. Hướng dẫn trìmh viết chữ Ô, G., T, X, - HS trả lời. HS viết chữ V hoa. hoa: - Trong tên riêng và câu (10 - 4 HS nhắc lại, ứng dụng có những chữ phút)
  3. lớp theo dõi, lắng hoa nào ? - Treo bảng các chữ cái nghe. viết hoa và gọi HS nhắc lại quy trình viết đã học. - Viết lại mẫu chữ cho HS quan sát, vừa viết vừa - 2 HS viết bảng nhắc lại quy trình. lớp. b) Viết bảng: - Lớp viết bảng - Yêu cầu HS viết các chữ con. viết hoa trên. - Nhận xét, bổ - Theo dõi và chỉnh sửa sung. 3. Hướng dẫn lỗi cho HS. HS viết từ - Nhận xét, sửa chữa. ứng dụng: a) Giới thiệu từ ứng dụng: - 1 HS đọc Ông (5 phút) - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: gióng.. Ông gióng - HS lắng nghe. - Em biết gì về Ông gióng
  4. - Chữ Ô, G, g cao ? 2 li rưỡi, các chữ b) Quan sát và nhận xét. còn lại cao 1 li. - Trong từ ứng dụng, các chữ cái có chiều cao như - Bằng 1 con chữ o. thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? c) Viết bảng: - 3 HS viết bảng 4. Hướng dẫn - Yêu cầu HS viết từ Ư/D: lớp. viết câu ứng - Lớp viết bảng Ông gióng. dụng: con. - Nhận xét, sửa chữa. (5 phút) a) Giới thiệu câu ứng dụng: - 2 HS lần lượt - Gọi HS đọc câu ứng đọc. dụng. - Lớp chú ý lắng nghe. - GV giải thích. 5. Hướng dẫn b) Quan sát và nhận xét:
  5. HS viết vào - Trong câu ứng dụng, các - HS trả lời, lớp chữ có chiều cao như thế nhận xét bổ sung. VTV: nào? (10 phút) c) Viết bảng: - 2 HS lên bảng - Yêu cầu HS viết từ Gió, viết. Tiếng, Trấn Vũ, Thọ - Lớp viết bảng Xương vào bảng con. con. - Nhận xét, sửa - Cho HS xem bài viết chữa. mẫu. - HS quan sát. - Yêu cầu HS viết bài. - HS viết bài vào - Hướng dẫn HS viết, trình vở theo yêu cầu.. bày vở. 6. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
  6. - Theo dõi và hướng dẫn - Đổi chéo vở cho cho HS yếu. nhau để kiểm tra. - Thu và chấm một số vở. - Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong VTV, học thuộc câu Ư/D. - Chuẩn bị bài sau.
411489

Sponsor Documents