of x

Giáo án sinh 9 - Tiết 25 Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂ( Tiếp theo)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
9 lần xem

Giáo án sinh 9 - Tiết 25 Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂ( Tiếp theo). Kiến thức: HS: -Hs trình bài được đa bội thể và thể đa bội. -Trình bày được cơ chế hình thành thể đa bội do nguyên nhân rối loạn nguyên phân hoặc giảm phân và sự khác nhau 2 trường hợp trên. -Biết các dấu hiệu thể đa bội bằng mắt thường và cách sử dụng các đặc điểm đó vào chọn giống. 2. Kỷ năng: -Phát triển kỉ năng quan sát và phân tích kênh hình. -Rèn kỉ năng hoạt động nhóm. .... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-sinh-9-tiet-25-bai-24-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-tiep-theo-rfistq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện Giáo án sinh 9 - Tiết 25 Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂ( Tiếp theo).Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở giúp đỡ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem ,Thư viện Giáo án sinh 9 - Tiết 25 Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂ( Tiếp theo) thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở được giới thiệu bởi bạn trunghoccoso tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở , có tổng cộng 5 page , thuộc file .PDF, cùng chủ đề còn có giáo án sinh học 9, tài liệu sinh 9, sinh học lớp 9, tài liệu sinh THSC, tài liệu giáo án sinh 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Kiến thức: HS: -Hs trình bài được đa bội thể và thể đa bội,còn cho biết thêm -Trình bày được cơ chế hình thành thể đa bội do lý do rối loàn nguyên phân hoặc giảm phân và sự khác nhau 2 trường hợp trên, bên cạnh đó -Biết những dấu hiệu thể đa bội bằng mắt thường và cách sử dụng những đặc điểm ấy vào chọn giống, cho biết thêm 2, ngoài ra Kỷ năng: -Phát triển kỉ năng quan sát và phân tích kênh hình, ngoài ra -Rèn kỉ năng hoạt động nhóm, tiếp theo là , cho biết thêm Tiết 25 Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂ, thêm nữa ( Tiếp theo) I , ngoài ra Muc tiêu:, bên cạnh đó 1, nói thêm Kiến thức: HS: -Hs trình bài được đa bội thể và thể đa bội, thêm nữa -Trình bày được cơ chế hình thành thể đa bội do lý do rối loàn nguyên phân hoặc giảm phân và sự khác nhau 2 trường hợp trên,còn cho biết thêm -Biết những dấu hiệu thể đa bội bằng mắt thường và cách sử dụng những đặc điểm ấy vào chọn giống,còn cho biết thêm 2,còn cho biết thêm Kỷ năng: -Phát triển kỉ năng quan sát và phân tích kênh hình, bên cạnh đó -Rèn kỉ năng hoạt động nhóm, thêm nữa II, thêm nữa Đồ sử dụng dạy học: GV: -Tranh phóng to 24, ngoài ra -> 24, cho biết thêm 14 sgk, tiếp theo là -Tranh sự hình thành thể đa bội, thêm nữa III, bên cạnh đó Tiến trình công ty tiết dạy: 1, cho biết thêm Kiểm tra bài c
  1. Tiết 25 Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂ.( Tiếp theo) I . Muc tiêu:. 1. Kiến thức: HS: -Hs trình bài được đa bội thể và thể đa bội. -Trình bày được cơ chế hình thành thể đa bội do nguyên nhân rối loạn nguyên phân hoặc giảm phân và sự khác nhau 2 trường hợp trên. -Biết các dấu hiệu thể đa bội bằng mắt thường và cách sử dụng các đặc điểm đó vào chọn giống. 2. Kỷ năng: -Phát triển kỉ năng quan sát và phân tích kênh hình. -Rèn kỉ năng hoạt động nhóm. II. Đồ dùng dạy học: GV: -Tranh phóng to 24.-> 24.14 sgk. -Tranh sự hình thành thể đa bội. III. Tiến trình tổ chức tiết dạy: 1. Kiểm tra bài củ: 6p Câu 1, 2, sgk tr 68.
  2. 2. Bài mới: a. Hoạt động 1: Hiện tượng đa bôị thể. Mục tiêu: Hình thành khái niệm thể đa bội . Nêu được đặc điểm điển hình của thề đa bội và phương hướng sử dụng đặc điểm đó trong chọn giống. TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 2p -Thế nào là thể dị bội? -Hs vận dụng kiến thức chương 2 -> Nêu được : thể lượng bội NST chứa 6p -GV cho hs thảo luận : cặp NST tương đồng . +Các cơ thể có bộ NST -Các nhóm thảo luận -> 3n, 4n, 5n…có chỉ số n nêu được: khác thể lưỡng bội như +Các cơ thể đó có bộ thế nào? NST là bội số của n. +Thể dđa bội là gì? -Đại diện nhóm phát biểu -Hiện tượng đa bội thể các nhóm khác bổ sung. là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh 3p -Gv chốt lại kiến thức . dưỡng tăng lên theo bội số của n ( lớn hơn 2n) 2p -Gv thông báo: -> hình thành các thể
  3. Sự tăng số lựơng NST : đa bội. AND -> ảnh hưởng tới cường độ đồng hóa và kích thước tế bào. 4p -Gv cho hs quan sát -Các nhóm quan sát hình hình 24.1 -> 24.4 và và trao đổi nhóm để hoàn làm bài tâp. Trả lời câu thành bài tập. hỏi: -Đại diện nhóm trình bày +Kích thước tế bào đa nhóm khác bổ sung. -Dấu hiệu nhận biết : bội thể như thếnào? +Tăng số lượng NST -> Tăng kích thước các cơ +Có thể nhận biết cây tăng kích thước tế bào, cơ quan. đa bội tể qua dấu hiệu 1quan. -Ứng dụng: gì? +Nhận biết qua dấu hiệu +Tăng kích thước thân tăng kích thước các cơ cành -> tăng sản lượng quan của cây gỗ. +Tăng kích thước 3p -Gv lấy ví dụ cụ thể để -Làm tăng kích thước cơ thân, lá , củ -> tăng sản minh họa. quan và sinh sản -> năng lượng rau màu. xuất cao. +Tạo giống có năng xuất cao.
  4. b. Hoạt động 2: Sự hình thành thể đa bội. Mục tiêu: Hiểu được sự hình thành thể đa bội do rối loạn nguyên phân hoặc giảm phân. TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 3p -Gv cho hs nhắc lại kết quả của quá trình nguyên phân và giảm -1, 2 hs nhắc lại kiến thức phân. . 5p -GV cho hs quan sát -Hs quan sát hình và nêu hình 24.5 -> trả lời câu được : hỏi. +Hình a: giảm phân bình +So sánh giao tử, hôp thường, hợp tử nguyên tử giữa 2 sơ đồ 24.5 a phân lần đầu bị rối loạn và b? +Hình b: giảm phân bị rối -Cơ chế hình thành thể loạn -> thụ tinh tạo hôp tử đa bội do rối loạn có bộ NST > 2n. nguyên phân không 3p +Trong 2 trường hợp -> hình a do rối loạn bình thường -> không trên trường hợp nào nguyên phân, hình b do rối phân ly tất cả các cặp ming họa sự hình thành loạn giảm phân. NST -> thể đa bội. thể đa bội do nguyên
  5. phân hoặc giảm phân.? 1p -Cho hs đọc kết luận chung. IV. Củng cố: 5p -Thể đa bội là gì? Cho ví dụ? -Đột biến là gì? kể tên các dạng đột biến? V. Dặn dò: 2p -Học theo nội dung sgk. - Làm câu 3 vào vỡ bài tập.
221893

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm