Giáo án mầm non : MỘT SỐ CÔN TRÙNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 2 | FileSize: 0.05 M | File type: DOC
of x

Giáo án mầm non : MỘT SỐ CÔN TRÙNG. MỘT SỐ CÔN TRÙNG I. Mục đích - yêu cầu: - Dạy trẻ nhận biết, gọi tên những côn trùng được quan sát, so sánh sự khác nhau và giống nhau rõ nét giữa hai loại côn trùng. - Cho trẻ biết có rất. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-mam-non-mot-so-con-trung-85z0tq.html

Nội dung


  1. MỘT SỐ CÔN TRÙNG Mục đích - yêu cầu: I. - Dạy trẻ nhận biết, gọi tên những côn trùng được quan sát, so sánh sự khác nhau và giống nhau rõ nét giữa hai loại côn trùng. - Cho trẻ biết có rất nhiều loại côn trùng có ích (ong, tằm...) và nhiều loại có hại (kiến, bướm, muỗi, ruồi...). - Phát triển ngôn ngữ, khả năng chú ý và ghi nhớ. Chuẩn bị: II. - Tranh một số loại côn trùng: ong, bướm, chuồn chuồn, nhện. - Một số câu đố, bài thơ, trò chơi. - Tranh lô tô về côn trùng. III. Hướng dẫn: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1. Ổn định - tổ chức: - Hát cùng cô. - Hát "Đi chơi" - Trẻ nhìn và kể. - Mình đến khu vườn của lớp rồi, các con thấy có con gì trong vườn? - Con ong. 2. Hoạt động nhận thức: - Đang hút mật. - Cô có bức tranh vẽ gì đây? - Trẻ nhìn và nói. - Con ong đang làm gì vậy? - Mỏng. - Con ong gồm có những bộ phận nào? - Trên cây. - Cánh nó mỏng hay dầy? - Nó làm tổ ở đâu? - Con ong hút mật, làm tổ trên cây, bay lượn trong - Con bướm. vườn hoa, đậu trên bông hoa. - Đang bay. - Các con nhìn xem cô có bức tranh con gì nữa nha. - Trẻ nhìn và nói. - Con bướm nó đang làm gì? - To. - Nó gồm có những bộ phận nào? - Không. - Cánh con bướm to hay nhỏ? - Nó có làm tổ không? - Con bướm có cánh to, không biết làm tổ, không hút mật. - Các con lắng nghe cô đố nha: "Thân em bé nhỏ, - Con chuồn chuồn. Bụng ngắn, đuôi dài - Trẻ nhìn tranh và kể. Lúc đậu, lúc bay, Giương đôi cánh mỏng." - Đây là bức tranh con chuồn, thế con chuồn chuồn - Con nhện. - Giăng tơ. có gì nào? - Con chuồn chuồn có mình dài, 2 đôi cánh cứng và - Trẻ nhìn tranh và kể.
  2. dài, nó bay trong vườn và đậu trên các cành cây. - Bức tranh này vẽ con gì vậy? - Con nhện đang làm gì vậy? - Con biết gì về con nhện? - Con nhện có cánh không? - Không. - Con nhện không có cánh, nó giăng tơ và sống trên đó. - Biết bay, đều có cánh, thường * So sánh: - Bạn nào cho cô biết con ong và con bướm giống bay lượn ở vườn hoa, đậu trên nhau ở điểm nào? bông hoa. - Con ong, hút mật, làm tổ trên cây. - Điểm khác nhau? - Con bướm, cánh to rộng hơn, không hút mật, không làm tổ. - Đều là côn trùng. - Điểm giống nhau giữa con chuồn chuồn và con nhện? - Con nhện giăng tơ không có cánh. - Con chuồn chuồn có cánh bay - Điểm khác nhau? được. - Ngoài các coc côn trùng cô vừa giới thiệu cho các - Trẻ tự kể. con, các con còn biết con gì nữa không? - Con ong, con tằm, vì nó hút mật nhả tơ giúp cho con người. - Con nào có ích? vì sao? - Ruồi, muỗi, kiến... vì nó có hại - Con nào có hại? vì sao? cho sức khoẻ con người. 3. Trò chơi: a. Trò chơi "Chọn con vật đúng" - Cách chơi: Mỗi trẻ có một rỗ lô tô có các con vật, cô mô tả đặc điểm của các con vật, trẻ nghe và đưa lên theo yêu cầu của cô. Mỗi lần chơi nâng cao yêu cầu. b. Trò chơi "Bắt chước tạo dáng". - Cách chơi: Cô mô tả một đặc điểm con côn trùng, trẻ tạo dáng con côn trùng đó. Bạn nào làm không được ra ngoài một lần chơi. * Kết thúc: Nhận xét tuyên dương.
618126