Giáo án lớp 5 môn Âm Nhạc: Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - Tập đọc nhạc số 7

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án lớp 5 môn Âm Nhạc: Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - Tập đọc nhạc số 7. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bài Màu xanh quê hương. HS đọc đúng nhạc và lời bài Tập đọc nhạc số 7. 2. Kĩ năng: HS tập trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách và gõ với 2 âm sắc. 3. Thái độ: Qua bài hát giáo dục HS thêm yêu thích các làn điệu dân ca Khơ-me. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn Ooc-gan - Tập đàn hát bài hát chuẩn xác - Bảng phụ bài.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lop-5-mon-am-nhac-on-tap-bai-hat-mau-xanh-que-huong-tap-doc-nhac-so-7-wtnxtq.html

Nội dung


  1. Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - Tập đọc nhạc số 7 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bài Màu xanh quê hương. HS đọc đúng nhạc và lời bài Tập đọc nhạc số 7. 2. Kĩ năng: HS tập trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách và gõ với 2 âm sắc. 3. Thái độ: Qua bài hát giáo dục HS thêm yêu thích các làn điệu dân ca Khơ-me. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn Ooc-gan - Tập đàn hát bài hát chuẩn xác - Bảng phụ bài nhạc số 7 2. Học sinh: - Nhạc cụ gõ III. Hoạt động dạy học:
  2. 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: 2. Bài cũ: - GV kết hợp kiểm tra đan xen trong quá trình ôn tập. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - GV đàn mẫu âm cho HS luyện thanh - HS đồng thanh luyện âm a - GV hướng dẫn HS hát bài Màu xanh - HS hát kết hợp gõ đệm quê hương kết hợp gõ đệm, thể hiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bài hát. - GV chỉ định HS trình bày bài hát - 3 HS trình bày bằng cách hát có lĩnh xướng, song ca kết hợp gõ đệm. Hát lời 2 tương tự . - GV hướng dẫn HS hát đối đáp, đồng - HS thực hiện ca kết hợp gõ đệm theo nhịp. - GV nhận xét
  3. Nội dung 2: Tập đọc nhạc số 7 – Em tập lái ôtô - GV treo bài TĐN số 7 lên bảng. - HS theo dõi - GV giới thiệu bài TĐN số 7 Em tập - HS lắng nghe lái ôtô, sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Phi. - GV hỏi bài TĐN viết ở loại nhịp gì? - HS trả lời. Bài TĐN viết ở Có mấy nhịp? nhịp 2/4, gồm có 8 nhịp. - Trong bài có sử dụng kí hiệu âm - Dấu lặng đen nhạc nào? - HS nhắc lại - GV chia bài TĐN làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp. * Tập nói tên nốt nhạc: Đô-Rê-Mi- Pha-Sol-La. * Luyện tập cao độ - 1-2 HS xung phong đọc - GV viết lên bảng khuông nhạc có các nốt Đô-Rê-Mi-Pha-Sol-La. * Luyện tập tiết tấu - HS theo dõi - GV gõ mẫu tiết tấu
  4. * Dạy đọc từng câu - HS lắng nghe - GV đàn giai điệu cả bài - HS ghi nhớ - GV giải thích cách thể hiện dấu lặng đen: im lặng bằng thời gian ngân của nốt đen. - Dạy từng câu - HS thực hiện * Tập đọc cả bài - GV quy định đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa - 1-2 HS thực hiện gõ tiết tấu. GV bắt nhịp. - HS đọc nhạc, sửa sai - GV chỉ định HS xung phong đọc. - GV nghe, sửa sai, HS đọc cả bài. - HS thực hiện * Ghép lời ca - GV quy định đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, - 2 HS xung phong tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS thực hiện - GV chỉ định 1 HS đọc nhạc, đồng
  5. thời 1 HS hát lời. - GV đàn, cả lớp hát lời và gõ đệm - HS thực hiện theo phách. * Củng cố, kiểm tra: - GV quy định đàn giai điệu, cả lớp - 1-2 HS thực hiện cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ - Tổ, nhóm trình bày phách. GV bắt nhịp. - GV chỉ định HS xung phong trình bày. - GV điều khiển các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. GV đánh giá, nhận xét. 4. Tổng kết dặn dò: - GV cho HS nhắc lại nội dung tiết học, GV nhận xét tiết học hôm nay - Dặn dò HS về nhà ôn tập lại bài hát, bài nhạc.
462162

Tài liệu liên quan


Xem thêm