Giáo án Lớp 4 Tuần 14 năm 2015

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 44 | Page: 52 | FileSize: 0.65 M | File type: DOC
of x

Giáo án Lớp 4 Tuần 14 năm 2015. Giáo án Lớp 4 Tuần 14 năm 2015 tổng hợp tất cả các giáo án điện tử Tập đọc - Chủ đất nung; Một tổng chia cho một số; Ôn bài thể dục phát triển chung; Chiếc áo búp bê; Chia cho số có một chữ số; Kể chuyện - Búp bê của ai và một số giáo án khác.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lop-4-tuan-14-nam-2015-r349tq.html

Nội dung


1044421