Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944). I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : Giúp hs nắm được : - Vì sao nước Nga Xô Viết phải thực hiện chính sách kinh tế mới, nội dung chủ yếu và tác động của chính sách này đối với nước Nga. - Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941). 2/. Tư tưởng : - Giúp hs nhận thức được sức mạnh, tính ưu việc của chế độ xã hội chủ nghĩa đồng thời có cái nhìn chính xác, đúng đắn về những sai lầm,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-lop-8-bai-16-lien-xo-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-1921-1944-0axxtq.html

Nội dung


  1. Bài 16 : LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : Giúp hs nắm được : - Vì sao nước Nga Xô Viết phải thực hiện chính sách kinh tế mới, nội dung chủ yếu và tác động của chính sách này đối với nước Nga. - Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941). 2/. Tư tưởng : - Giúp hs nhận thức được sức mạnh, tính ưu việc của chế độ xã hội chủ nghĩa đồng thời có cái nhìn chính xác, đúng đắn về những sai lầm, thiếu sót của những nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây trong công cuộc xây dựng CNXH. Tránh không để các em ngộ nhận, phủ định quá khứ lịch sử và những thành tựu vĩ đại của CNXH đã được xây dựng bằng sức lao động quên mình thậm chí bằng xương máu, của những người dân Liên Xô trong thời kỳ lịch sử này. 3/. Kĩ năng :
  2. - Giúp hs bước đầu tập hợp tư liệu sự kiện lịch sử để nhìn nhận, đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng (từ các chính sách, việc làm của chính phủ đến việc hiểu rõ tính ưu việt, bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên chuẩn bị : - Bản đồ Liên Xô. - Tranh ảnh về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. - Một số tư liệu mẫu chuyện về xây dựng kinh tế, văn hóa ở Liên Xô thời kỳ 1925 - 1941. Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định : 2. Bài cũ: - Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang Pêtơrôgrat? - Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết diễn ra như thế nào? - Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 10 Nga 1917. 3. Bài mới : 1. HOẠT ĐỘNG 1 : I/. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ.
  3. Mục tiêu : Nội dung chính sách kinh tế mới và tác động của chính sách này đối với nước Nga. Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - Yêu cầu hs quan sát Quan sát : nhà bức áp phích 1921 máy, công xưởng bị “chúng ta tuyên chiến tàn phá người chết với hậu quả của chiến đói, bệnh tật, bạo tranh”, nhận xét và trả loạn khắp nơi … lời câu hỏi ở dưới “Bức phía bên trái là hình ảnh những người áp phích trên nói lên điều gì?”. công nhân, nông dân,  GV chốt : sau 7 năm chiến sĩ tay búa tay chiến tranh kinh tế bị tàn rìu quyết tâm tuyên phá nặng nề, bệnh dịch, chiến với hậu quả bệnh đói trầm trọng, về chiến tranh xây dựng chính trị bọn phản cách dất nước. mạng chống phá gây bạo  quyết tâm khắc loạn nhiều nơi. phục hậu quả chiến tranh xây dựng đất - Trước sự khó khăn về nước của nhân dân - Chính sách chính trị, kinh tế Đang Liên Xô. kinh tế mới :
  4. Bônsêvich Nga đã làm Thay đổi chính bãi bỏ chế độ sách kinh tế cho phù trưng thu lương gì? - Cho hs thảo luận nội hợp với tình hình. thực thừa thay Nội dung chủ yếu bằng chế độ thu dung : + Nội dung của chính của chính sách kinh thuế lương sách kinh tế mới là gì? tế mới : bãi bỏ chế thực, tự do + Tác động của chính độ trưng thu lương buôn bán, mở sách này đối với nước thực thừa, thay thế chợ, cho phép bằng chế độ thu thuế tư nhân mở các Nga? - GV chốt lại nội dung. lương thực, tự do xí nghiệp nhỏ, buôn bán, mở lại các khuyến khích tư chợ, cho phép tư bản nước ngoài nhân được mở các í đầu tư kinh nghiệp nhỏ, khuyến doanh vào Nga. khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh - So sánh chính sách cộng sản thời chiến với doanh ở Nga. chính sách kinh tế mới? Chính sách cộng sản thời chiến : nền kinh tế bao cấp, độc quyền của nhà nước. Chính sách kinh tế mới : kinh tế nhiều
  5. thành phần trong đó có kinh tế tư nhân,  Nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất và các ngành phát triển lưu thông kinh tế phục hồi hàng hóa  sự đổi phát triển nhanh - GV chốt lại tác động của chính sách kinh tế mới sáng tạo của chóng, đời sống mới đối với nước Nga. LêNin và đất nước nhân dân được Xô Viết. cải thiện. Tác động : nông nghiệp và các ngành kinh tế khác phục - Liên hệ : Đảng Cộng hồi nhanh chóng. Sản Việt Nam đã vận Đời sống nhân dân dụng những kinh được cải thiện. Năm nghiệm đó trong quá 1925 sản xuất, công trình đổi mới ở nước ta. nghiệp đạt - 12/1922 Liên nông - Yêu cầu hs đọc SGK : mức xấp xỉ trước bang Cộng hòa “Công cuộc … Ngoại chiến tranh. hội chủ xã  Capcadơ.” nghĩa Xô Viết Liên bang Cộng hòa xã hội (Liên Xô) được chủ nghĩa Xô Viết thành lập. (Liên Xô) thành lập Học sinh đọc gồm những nước nào? SGK.
  6. - GV sử dụng bản đồ chỉ 4 nước. Gồm bốn nước : Nga, Bêlôrútxia, Ngoại Ucraina, capcadơ. KẾT LUẬN : Với chính sách kinh tế mới, nền kinh tế phục hồi, phát triển nhanh chóng đời sống nhân dân ổn định.
474442

Tài liệu liên quan


Xem thêm