Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN. A/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức -Các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX. -Những chính sách cai trị của các vương triều va nhứng biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời Phong Kiến. -Một số thành tự của văn hoá Ấn Độ thời cổ, trung đại. 2.kĩ năng: -Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ -Tổng hợp những kiến thức trong. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-lop-7-ten-bai-day-an-do-thoi-phong-kien-jpwxtq.html

Nội dung


  1. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN A/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức -Các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX. -Những chính sách cai trị của các vương triều va nhứng biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời Phong Kiến. -Một số thành tự của văn hoá Ấn Độ thời cổ, trung đại. 2.kĩ năng: -Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ -Tổng hợp những kiến thức trong bài để đạt được mục tiêu bài học. 3.Tư tưởng: -Lịch sử Ấn Độ thởi phong kiến gắn sự hưng thịnh, ly hợp dân tộc với đấu tranh tôn giáo. -Nhận thức được Ấn Độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và văn hoá của nhiều dân tộc Đông Nam Á.
  2. B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Bản đồ Ấn Độ thời cổ đại và Phong Kiến. 2. Tư liệu về các triều đại ở Ấn Độ. 3. Một số tranh ảnh về các công trình văn hoá của Ấn Độ. C/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức II. Kiểm tra bài cũ -Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh được biểu hiện như thế nào? -Trình bày những thành tựu về văn hoá, khoa học – ki thuật của Trung Quốc thời phong kiến. III. Bài mới Ấn Độ – Một trong những trung tâm văn hoá lớn nhất của nhân loại cũng được hình thành từ rất sớm. Với một bề dầy lịch sử và những thành tựu văn hóa vĩ đại. Ấn Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại
  3. NỘI DUNG KTBS PHƯƠNG PHÁP
  4. HS Đọc phần 1 SGK 1.Những trang sử đầu GV: Các tiểu vương quốc tiên đầu tiên được hình thành ở -2500 năm TCN: thành thị đâu trên đất Ấn Độ? vào xuất hiện (sông Ấn). thời gian nào? Dùng bản -1500 năm TCN: (sông đồ giới thiệu những con Hằng). sông lớn góp phần hình thành nền văn minh từ rất sớm của Aán Độ. GV:-Nhà nước Magađa thống nhất ra đời trong -TK VI TCN: Nhà nước Magađa thống nhất  hoàn cảnh nào? - Đất nước Magađa tồn tại hùng mạnh (cuối TK III trong bao lâu? TCN). - Vương triều Gupta ra đời vào thời gian nào? HS đọc phần 2 SGK. -Sau TK III: Vương triều GV: -Sự phát triển của Gupta.
  5. vương triều gupta thể hiện 2. Ấn Độ thời Phong ở những mặt nào? Kiến - Sự sụp đổ của vương * Vương triều Gupta: (TK triều Gupta diễn ra thế IV – VI) - Luyện kim rất phát triển. nào? - Người hồi giáo đã thi - Nghề thủ công: dệt, chế hành những chính sách gì? tạo kim hoàn. Khắc trên - Vương triều Đê-li tồn tại ngà voi… * Vương quốc Hồi giáo trong bao lâu? - Vua A-cơ-ba đã áp dụng Đêli (XII – XVI) những chính sách gì để cai - Chiếm ruộng đất. trị Aán Độ? - Cấm đoán đạo Hinđu. (gv giới thiệu thêm về A- * Vương triều Môgôn (TK cơ-ba cho hs) XVI – giữa TK XIX). Thực hiện các biện pháp HS đọcphầ 3 SGK. để xoá bỏ sự kì thị tôn GV: Chữ viết đầu tiên giáo, thủ tiêu đặc quyền được người Ấn Độ sáng Hồi giáo, khôi phục kinh
  6. tạo là loại chữ nào? dùng tế và phát triển văn hoá. để làm gì? GV: Kinh Vê-đa là bộ 3. Văn hoá Ấn Độ: kinh cầu nguyện cổ nhất. - Chữ viết: chữ viết phạn. “Ve-âđa” có nghĩa là - Văn hoá: Sử thi đồ sộ, “Hiểu biết” gồm 4 tập. kịch, thơ ca… GV:- Kể tên các tác phẩm - Kinh Vê-đa. văn học nổi tiếng của Ấn - Kiến trúc: kiến trúc Hin- Độ đu và kiến trúc Phật giáo - Kiến trúc Ấn Độ có gì đặc sắc? HS:- Kiến trúc Hinđu: tháp nhọn, nhiều tầng, trang trí bằng phù điêu - Kiến trúc Phật giáo: Chùa xây hoặc khoét sâu vào vách núi, tháp có mái tròn như bút úp… IV. Củng cố – Luyện tập
  7. -Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của Ấn Độ. -Trình bày những thành tựu lớn về văn hoá mà người Ấn Độ đã đạt được. V. Dặn dò: -Học bài – BT 1, 2. Soạn bài 6 D/ RÚT KINH NGHIỆM:
473669

Tài liệu liên quan


Xem thêm