Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2). 1. II/. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 – 1941) Mục tiêu : - Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa? Nông nghiệp văn hóa, giáo dục có những thành tựu gì? Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - PV : Sau khi khôi phục Nước nông - Để xây dựng kinh tế, so với các nước nghiệp lạc hậu, nông cơ sở vật chất tư bản phương tây, nghiệp chiếm 2/3 cho chủ nghĩa Liên Xô.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-8-bai-16-lien-xo-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-1921-1944-tiet-2-maxxtq.html

Nội dung


  1. Bài 16 : (tiết 2) LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) 1. II/. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 – 1941) Mục tiêu : - Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa? Nông nghiệp văn hóa, giáo dục có những thành tựu gì? Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - PV : Sau khi khôi phục Nước nông - Để xây dựng kinh tế, so với các nước nghiệp lạc hậu, nông cơ sở vật chất tư bản phương tây, nghiệp chiếm 2/3 cho chủ nghĩa Liên Xô vẫn là nước tổng sản phẩm quốc xã hội, nhân như thế nào? dân máy móc phải dân Liên Xô - GV phân tích : là một nhập của nước ngoài. phải thực hiện nước nông nghiệp lạc nhiệm vụ hậu lại nằm trong vòng công nghiệp vây thù địch của chủ hóa xã hội nghĩa tư bản, luôn bị đe chủ nghĩa. dọa trước sự tấn công về quân sự của các thế lực thù địch muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô phải có khả năng độc lập về kinh tế, tự trang bị máy móc thiết bị cần thiết cho nền kinh tế và củng cố quốc phòng. Vì vậy côngnghiệp hóa là HS đọc SGK. nhiệm vụ mở đầu cho công cuộc xây dựng Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng CNXH.
  2. - Yêu cầu hs đọc SGK trọng tâm là ngành quốc công nghiệp chế tạo “Trong … máy công cụ, ngành phòng”. công nghiệp năng - PV : nhân dân Liên Xô bước đầu thực hiện lượng (điện than dầu công nghiệp hóa theo mỏ, ngành chế tạo đường lối gì? máy móc nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. - GV : công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ngay trong năm đầu đã thu nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 1926 việc chế tạo máy móc vượt quá mức sản xuất 1913. Tháng 12/1926 nhà máy điện lớn nhất nước là Vônkôp bắt đầu phát điện. Những xí nghiệp trạm điện lực đường sắt, những công trình khổng lồ như nhà thủy điện - Nông nghiệp : máy Đơnhiep, đường sắt được tập thể hóa, cơ giới Tuôckêxtan, nhà máy Xtalingrat … được gấp hóa, quy mô rút xây dựng. lớn. - GV yêu cầu hs xem tranh hình 59 SGK  thành tựu công nghiệp. - GV : cải tạo nông
  3. nghiệp : thực hiện cơ giới hóa, áp dụng kĩ thuật tiên tiến vào nông - Văn hóa giáo nghiệp, thu hút đông dục: thanh đảo nông dân tham gia Thanh toán nạn toán nạn mù các nông trang tập thể. mù chữ, thực hiện chữ, phổ cập  hs xem hình 60 SGK phổ cập giáo dục tiểu giáo dục.  thành tựu của nông học cho mọi người, - Xã hội : công nghiệp. phổ cập giáo dục nhân, nông - Yêu cầu hs đọc SGK trung học cơ sở ở các dân và trí “Về văn hóa … xã hội thành phố. thức mới xã chủ nghĩa”. Xã hội : chỉ còn hội chủ nghĩa. - PV : hay nêu những hai giai cấp lao động thành tựu về văn hóa là công nhân, nông giáo dục của Liên Xô dân và tầng lớp trí trong thời kì đầu xây thức mới xã hội chủ dựng chủ nghĩa xã hội? nghĩa. - GV nêu một vài sai lầm thiếu sót của những người lãnh đạo Đảng, nhà nước Liên Xô trong thời gian này. KẾT LUẬN : - Với tinh thần dũng cảm, sáng tạo nhân dân Liên Xô đã thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941), đạt nhiều thành tựu. IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ: CỦNG CỐ : - Nêu nội dung chính sách kinh tế mới?
  4. - Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925 – 1941? DẶN DÒ : - Đọc bài 17 : “Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới” – Phần I. - Trả lời các câu hỏi trong SGK.
474428

Tài liệu liên quan


Xem thêm