Giáo án Lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 4 | FileSize: 0.11 M | File type: DOC
of x

Giáo án Lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941). Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-8-bai-16-lien-xo-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-1921-1941-tn56tq.html

Nội dung


  1. Bài 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) I. Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh nhận thức được: - Nội dung chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế. - Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. 2. Kỹ năng - HS có kĩ năng sử dụng bản đồ, khai thác nội dung tranh ảnh LS. 3. Thái độ - HS nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt của chế độ XHCN. II. Đồ dùng dạy học - GV: phiếu học tập, tài liệu tham khảo. -HS: đọc và nghiên cứu SGK, bảng phụ. III. Phương pháp - Sử dụng đồ dùng trực quan, trình bày, trao đổi đàm thoại, KT “khăn trải bàn”. IV. Tổ chức giờ học 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3p Đảng (B) đã làm gì trong những năm đầu sau CM tháng M ười đ ể b ảo v ệ chính quyền, bảo vệ thành quả CM? (Ban hành sắc lệnh Hòa bình, sắc lệnh Ruộng đất. Mang ý nghĩa... 3. Bài mới. *Giới thiệu bài: (1p) Sau khi ổn định tình hình, bào vệ thành quả CM, nước Nga b ắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH vậy công việc xây dựng CNXH ở LX diễn ra như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động1: Tìm hiểu chính sách I. Chính sách kinh tế mới và công kinh tế mới và công cuộc khôi phục cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925) kinh tế. • Mục tiêu: hs nhận thức được tình hình nước Nga sau chiến tranh; nội dung của Chính sách kinh tế mới và tác động của chính sách đó đối với nước Nga. - hs có kĩ năng phân tích, nhận xét. 1. Chính sách kinh tế mới - HS quan sát H58 SGK và cho biết bức áp phích trên nói lên điều gì?
  2. ( Gợi ý: hình ảnh những người công * Tình hình nước Nga sau chiến tranh: nhân, nông dân, chiến sĩ tay búa tay rìu - Kinh tế: suy sụp, nhiều nhà máy xí thể hiện quyết tâm gì?) nghiệp bị tàn phá. - GV phân tích và kết luận. - Xã hội: đói rét bệnh tật, bạo loạn. + Nước Nga bị tàn phá nặng nề :đói rét, bệnh tật, nhà máy công xưởng bị tàn phá ...là hình ảnh kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh. * Tháng 3. 1921 Đảng (B) thực hiện + Quyết tâm của nhân dân và chính chính sách kinh tế mới. phủ: tuyên chiến với hậu quả chiến - Nội dung: (SGK). tranh khắc phục và phát triển kinh tế đất nước.) GV: trước tình hình đó chính quyền Xô 2. Công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - Viết đã làm gì? 1925) - GV cung cấp thông tin về nội dung chính sách kinh tế mới. - C/sách kinh tế mới tác động làm cho công cuộc khôi phục kinh tế diễn ra - GV nêu câu hỏi: Em có nhận xét gì về nhanh chóng và đạt nhiều thành tựu chính sách kinh tế mới? đời sống nhân dân được cải thiện, sản - HS nhận xét. xuất công nông nghiệp đạt xấp xỉ - GV kết luận: Đây là chính sách tiến trước chiến tranh. bộ phù hợp với mục tiêu lớn nhất là đẩy mạnh sản xuất, phát triển lưu thông hàng hóa, giải quyết vấn đề lương thực, bước đầu phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. - 12/1922 Liên bang CHXH Xô Viết Lê-nin đã chỉ rõ: "Thực chất của chính được thành lập. sách kinh tế mới ...là sự liên minh của giai cấp vô sản với nông dân, là sự liên minh giữa đội tiên phong của giai cấp vô sản với quảng đại quần chúng nông dân" - GV cung cấp thông tin về sự thành lập Liên bang Xô Viết. - GV nêu vấn đề cho HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật " Khăn trải bàn": Theo em sự kiện Liên bang Xô Viết thành lập có ý nghĩa lịch sử như thế nào? - GV đánh giá kết quả thảo luận của
  3. nhóm 1, 2 và kết luận: (Đây là sự kiện quan trọng, biểu hiện sức mạnh của nhà nước Xô Viết được củng cố và tăng cường. đồng thời đó là thắng lợi của chính sách dân tộc theo Lê-nin, của tình hữu nghị anh em giữa II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã các dân tộc trong quốc gia công nông hội ở liên xô (1925 - 1941) đầu tiên trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người tiến bộ nhận thấy một con đường giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, đó là thủ tiêu mọi bất bình đẳng dân tộc và xây dựng 1 1. Hoàn cảnh cộng đồng anh em giữa các dân tộc. - Sau khi khôi phục kinh tế Liên Xô vẫ Đây là thành tựu cuối cùng được thực là nước nông nghiệp lạc hậu. hiện dưới sự lãnh đạo của Lê-nin. Vì - luôn bị đe dọa trước sự tấn công về 3.1923 Lê-nin bị ốm nặng và Người đã quân sự của các thế lực thù địch. từ trần 18h50p ngày 21.1.1924... *Họat động 2:( 20p) tìm hiểu công 2. Công cuộc xây dựng CNXH cuộc xây dựng CNXH (1925 - 1941). • Mục tiêu: hs nhận biết được: - Công nhiệp hóa XHCN theo đường - Nét chính về công cuộc khôi phục lối ưu tiên phát triển công nghiệp kinh tế sau chiến tranh . nặng. - Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp . - HS đọc SGK và cho biết v ì sao nhân - Các kế hoạch 5 năm lần I (1928 - dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ 1932) và lần II (1933 - 1937) được công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa? hoàn thành trước thời hạn. - GV nhấn mạnh: muốn xây dựng CNXH trước hết Liên Xô phải độc lập về kinh tế, phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho nền kinh tế và củng cố quốc phòng. - GV cung cấp thông tin. - GV hướng dẫn hs quan sát h59,60 và gợi ý bằng các câu hỏi dể hs khai thác nội dung: Nhà máy thủy điện xây dựng * Thành tựu. và đưa vào hoạt động nói lên điều gì + Kinh tế công-nông nghiệp phát triển về nền công nghiệp của Liên Xô? Nhà mạnh, đưa Liên Xô từ 1 nước nông máy hoạt động có tác động như thế nghiệp trở thành 1 nước công nghiệp nào tới các lĩnh vực khác? đứng đầu Châu Âu và đứng thứ 2/ thế
  4. Máy kéo được sử dụng trong nông giới sau Mĩ. trang phản ánh điều gì? nó có vai trò + Văn hóa - GD: thanh toán nạn mù và tác dụng gì đến đời sống kinh tế và chữ, phát triển hệ thống giáo dục - năng suất lao động của xã hội? KH, văn hóa nghệ thuật đạt nhiều - GV đọc tư liệu về phong trào thi đua thành tựu. Xta-kha-tốp ở mỏ than Đô-nhét-xcơ, + Xã hội: xóa bỏ chế độ người bóc lột khai thác được 102 tấn than/ ca gấp 14 người. lần định mức, lập kỉ lục về năng suất khai thác than. GV: Quá trình XD-CNXH ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì? *GV nêu câu hỏi: Đánh giá của em về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô giai đoạn (1925 - 1941)? 4. Củng cố: 1p - Nước Nga sau chiến tranh gặp khủng hoảng. - Sự lãnh đạo sáng suốt của chính quyền Xô Viết đưa nước Nga đứng v ững, bảo vệ chính quyền, tiến hành cuộc XD CNXH và đạt nhiều thành tựu. 5. Hướng dẫn học bài: 1p - Bài cũ: trả lời các câu hỏ và bài tập cuối bài. - Bài mới: đọc và nghiên cứu sgk bài 17 "Ch âu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới" + Tìm hiểu tình hình chung của châu âu những năm 1918 – 1929. ------------------------------------------------------
905175

Tài liệu liên quan


Xem thêm