of x

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 53 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
53 lần xem

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống. - Rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận, lập bảng thống kê… II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo vbiên chuẩn bị: Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-8-bai-14-on-tap-lich-su-the-gioi-can-dai-kaxxtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI trong danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở được giới thiệu bởi bạn trunghoccoso đến mọi người nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở , có tổng cộng 5 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có Giáo án Lịch Sử 8, tài liệu giảng dạy Lịch Sử 8, giáo trình Công Dân 8 , tài liệu Lịch Sử 8, cẩm nang giảng dạy Lịch Sử 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
I, thêm nữa MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố các kiến thức căn bản đã học một cách có hệ thống, bên cạnh đó - Rèn luyện tốt hơn những kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa, phân tích sự kiện, nói chung, rút ra kết luận, lập bảng thống kê… II,còn cho biết thêm ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo vbiên chuẩn bị: Bảng thống kê những sự kiện căn bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ, ngoài ra - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới, kế tiếp là Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI tới năm 1917) I, bên cạnh đó MỤC TIÊU BÀI HỌC:, ngoài ra - Củng cố các kiến thức căn bản đã học một cách có hệ thống, nói thêm là - Rèn luyện tốt hơn những kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống, bên cạnh đó hóa, phân tích sự kiện, nói chung, rút ra kết luận, lập bảng thống kê…, ngoài ra II, nói thêm ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:, nói thêm - Giáo vbiên chuẩn bị: Bảng thống kê những sự kiện căn bản của lịch sử, tiếp theo là thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ,còn cho biết thêm - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI, nói thêm là đến 1917), tiếp theo là III, thêm nữa HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:, bên cạnh đó 1, ngoài ra Kiểm tra bài cũ:, ngoài ra 2, bên cạnh đó Giới thiệu bài mới
  1. Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống. - Rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận, lập bảng thống kê… II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo vbiên chuẩn bị: Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới. 3. Hoạt động dạy và học 1/ Hoạt động 1: Những sự kiện I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ lịch sử chính CHÍNH: - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn bộ các sự kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại, phân cong HS + Học sinh: Điền hoàn chỉnh bảng thống kê (thời gian, sự kiện, kết quả) theo tổ Thời gian Sự kiện Kết quả Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị của Tháng vương quốc Tây Ban Nha. 8/1566
  2. Cách mạng tư sản Anh Thắng lợi. Giai cấp tư sản 1640 lên nắm quyền nhưng quyền lợi nhân dân lao động không được đáp ứng. Tuyên ngôn Độc lập của Xác định quyền của con 1776 Hợp chủng quốc Mĩ. người và quyền độc lập của các thuộc địa. Cách mạng tư sản Pháp Thắng lợi. Giai cấp tư sản 1789 lên nắm chính quyền. Vua vẫn còn nhưng không có quyền hành. Tuyên ngôn Đảng Cộng Văn kiện quan trọng của 1848 Sản CNXH khoa học bao gồm những luận điểm cơ bản về sự phát triển của xã hội và CMXHCN. 1848-1849 Phong trào cách mạng ở Thất bại nhưng công nhân Pháp-Đức nhận thức hơn về vai trò giai cấp mình và tinh thần quốc tế. Thực dân Pháp mở đầu Quân Pháp thất bại. 1858 cuộc xâm lược Việt Nam Minh Trị duy tân Thắng lợi tạo điều kiện cho 1868 Nhật thoát khỏi nguy cơ thành thuộc địa, phát triển thành nước tư bản. Chỉ tồn tại 72 ngày nhưng để 1871 Công xã Pa-ri lại nhiều bài học quý giá cho sự nghiệp đấu tranh giành quyền lợi, tương lai tốt đẹp cho giai cấp vô sản. Ta ký với Pháp hiệp ước Nội dung cơ bản giống điều 1884 Pa-tơ-nốp ước Hắc-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu
  3. vực Trung Kỳ. 1884-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi 1885 Vương” nổi kéo dài đến cuối thế kỷ XIX. Hội duy tân được thành Không thực hiện được, song 1904 lập những tư tưởng cuối thế kỷ XIX gây được tiếng vang lớn. - Cách mạng Tân Hợi ở Thắng lợi thành lập nước 1911 Trung Quốc cộng h2a nhân dân Trung - Nguyễn Tất Thành ra đi Hoa. tìm đường cứu nước. 1914-1918 Chiến tranh thế giới I Gây ra những tai họa cho nhân loại. Bản đồ thế giới chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp, Mỹ mở rộng thêm thuộc địa Cách mạng Tháng Mười Thắng lợi hoàn toàn trên đất 1917 nước Nga rộng lớn. Nga 2. Hoạt động 2: Những nội dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại thông qua hệ thống các câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu các câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận. + Học sinh: Trình bày nội dung theo sự phân công của giáo viên, giải quyết các nội dung, sưu tầm tranh ảnh theo nội dung đó. * Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới TBCN: ? – Sự kiện nào chứng tỏ nền sản xuất mới ra đời trong lòng xã hội phong kiến? ? – Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân biểu hiện ở những điểm nào? ? – Kết quả của mâu thuẫn này là gì? * Các cuộc cách mạng tư \sản tiêu biểu
  4. Lưu ý : Cách mạng tư sản Pháp (tính chất). * Các cuộc : Cách mạng tư sản diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng cùng chung mục đích (kể tên các nước CNĐQ tiêu biểu) * Thực dân phương Tây đẩy mạnh khi thác thuộc địa ở phương Tây (sử dụng bãn đồ) * Hậu quả của sự thống trị thực dân. * Các cuộc đấu tranh công nhân ở các nước tư bản ngày càng mạnh mẽ. (kể tên các cuộc đấu tranh lớn) * Chiến tranh thế giới I (1914-1918) (nguyên nhân, tính chất, sơ lược diễn biến, kết cục). 3. Hoạt động 3: Bài tập thực hành - Mục tiêu: Giúp các em hệ thống lại kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình lịch sử thế giới cận đại. - Nội dung: + Giáo viên: Soạn các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. + Học sinh: trả lời, thực hiện ở nhà. II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU: - Sự xuất hiện của nền sản xuất mới TBCN. - Các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.
  5. - Đầu tiên là : Cách mạng tư sản Hà Lan 1566, sau đó lan rộng các nước Anh (1640), Pháp (1789), Mỹ… - Các nước chuyển sang giai đoạn CNĐQ. - Các nước phương Tây đẩy mạnh khai thác thuộc địa phương Đông. - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tăng cao. - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. - * Chiến tranh thế giới I bùng nổ đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, thảm khốc cho nhân loại. III. BÀI TẬP THỰC HÀNH:
474426

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm