Giáo án Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | FileSize: 0.13 M | File type: DOC
of x

Giáo án Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến. Với mục đích giúp cho học sinh nắm được rõ kiến thức về: Trung Quốc, xã hội phong kiến Trung quốc, văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến. Bên cạnh đó còn giúp học sinh hiểu được xã hội PKTQ được hình thành như thế nào. Tên gọi và thứ tự các triều đại PKTQ, tổ chức bộ máy chính quyền, những đặc điểm kinh tế, văn hóa của XHPK TQ. Về phần kỹ năng học sinh biết lập bảng niên biểu và những nét cơ bản của các triều đại. Bước đầu biết vận dụng phương pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách XH, các thành tựu văn hóa của mỗi triều đại.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-7-bai-4-trung-quoc-thoi-phong-kien-6md7tq.html

Nội dung


  1. BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN I- Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: Giúp HS nắm được: - Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. - Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc. - Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc. 2. Về tư tưởng: - Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến ở phương Đông. - Là nước láng giềng với Việt Nam, ảnh hưởng không nh ỏ tới qúa trình l ịch s ử của Việt Nam. 3. Về kĩ năng: - Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. - Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại, từ đó rút ra bài học lịch sử. II- Chuẩn bị: 1. Giáo viên : - Tranh ảnh một số công trình, lâu đài, lăng tẩm của Trung Quốc 2. Học sinh : - Soạn bài III- Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra bài cũ: - Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến ở Châu Âu ? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. . 2. Dạy bài mới: 1.Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc * Mục tiêu: HS nắm được sự hình thành XHPK Trung Quốc Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cơ bản - Đến thời Xuân Thu-Chiến Quốc, sự - Sự xuất hiện của công cụ bằng sắt, xuất hiện của công cụ bằng sắt có tác với kĩ thuật canh tác mới, giao thông, dụng gì ? thuỷ lợi, năng suất lao động tăng. - Những tiến bộ trong sản xuất đã tác động đến xã hội, làm cho xã hội có sự biến đổi:
  2. - Giai cấp địa chủ và nông dân đã + Giai cấp địa chủ xuất hiện. được hình thành như thế nào ở Trung + Nông dân bị phân hoá -> nông dân Quốc ? lĩnh canh (tá điền). +Địa chủ: Quan lại và nông dân giàu - Quan hệ sản xuất phong kiến hình chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực. thành, sự bóc lột được thay thế bởi địa +Nông dân lĩnh canh: Nông dân bị mất chủ với nông dân lĩnh canh. ruộng, nghèo túng, phải nhận ruộng của => Xã hội PK Trung Quốc đã được địa chủ để cày cấy. hình thành từ thế kỉ III TCN (thời Tần). 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán * Mục tiêu: HS nắm được một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị Trung Quốc thời Tần- Hán - Sau khi thống nhất đất nước(năm 221 * Thời Tần: TCN) Tần Thuỷ Hoàng đã thi hành - Chính sách đối nội: những chính sách đối nội, đối ngoại + Chia đất nước thành các quận, huyện như thế nào ? và trực tiếp cử quan lại đến cai trị. + Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất trong cả nước. - Chính sách đối ngoại: Gây chiến tranh mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam. * Thời Hán: - Em hãy nêu những chính sách đối nội - Đối nội: của nhà Hán ? + Xoá bỏ pháp luật hà khắc của nhà Tần. + Giảm nhẹ tô thuế, sưu dịch cho nhân dân. - Nêu chính sách đối ngoại của nhà + Khuyến khích họ cày cấy và khai Hán ? hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp. - Đối ngoại: Tiến hành chiến tranh mở rộng lãnh thổ. 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường * Mục tiêu: HS nắm được một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị Trung Quốc thời - Em hãy nêu những chính sách đối nội * Chính sách đối nội:
  3. của nhà Đường ? - Cử người cai quản các địa phương. - Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài. - Giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nông dân (chế độ Quân điền). - Hãy cho biết chính sách đối ngoại * Chính sách đối ngoại: của nhà Đường ? Tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng bờ cõi. - Vì sao đến thời Đường Trung quốc => Trở thành một đất nước cường trở thành một quốc gia cường thịnh thịnh nhất Châu á lúc bấy giờ. như vậy ? 3. Củng cố bài. - Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào ? - Sự thịnh vượng của phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những điểm nào dưới thời Đường ? - Lập bảng niên biểu về các triều đại phong kiến ở Trung Quốc ? IV- Bài tập- Dặn dò: 1. Bài tập: Trả lời các câu hỏi trong SGK 2. Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị 3 mục tiếp theo của bài. V- Rút kinh nghiệm: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Bài 4 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tiếp theo) I- Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Giúp HS nắm được: - Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc (Trung Quốc thời Tống - Nguyên và thời Minh - Thanh) - Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc. 2. Về tư tưởng: - Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến ở phương Đông.
  4. - Là nước láng giềng với Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới qúa trình lịch sử của Việt Nam. 3. Về kĩ năng: - Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. - Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại, từ đó rút ra bài học lịch sử. II- Chuẩn bị: 1. Giáo viên : - Tranh ảnh một số công trình, lâu đài, lăng tẩm của Trung Quốc 2. Học sinh : - Soạn bài III- Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức . Kiểm tra bài cũ: - Em hãy trình bày những nét chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Dạy bài mới: 4. Trung quốc thời Tống - Nguyên * Mục tiêu: HS nắm được một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị Trung Quốc thời Tống- Nguyên Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cơ bản - Nhà Tống đã thực hiện những chính * Thời Tống: sách gì để ổn định và phát triển kinh - Thi hành những chính sách nhằm xoá tế đất nước? bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của thời trước. - Mở mang các công trình thuỷ lợi ở Giang Nam. - Khuyến khích phát triển một sốp ngành thủ công nghiệp: khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, rèn đúc vũ khí, ... - Có những phát minh quan trọng như: la bàn, nghề in, làm giấy, thuốc súng.
  5. - Khi thống trị Trung Quốc nhà Nguyên * Thời Nguyên: đã thi hành những chính sách gì khác - Người Mông Cổ có vị trí cao nhất, với chính sách cai trị của nhà Tống ? Vì sao có sự khác nhau đó ? được hưởng mọi đặc quyền. - Người Hán ở vị trí thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ: mang vác vũ khí, luyện tập võ nghệ, không họp chợ ban đêm, .... 5. Trung Quốc thời Minh – Thanh * Mục tiêu: HS nắm được một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị Trung Quốc thời Tống- Nguyên - Xã hội Trung Quốc thời Minh - Thanh * Xã hội Trung quốc thời Minh - có thay đổi gì ? Thanh. + Vua quan ăn chơi sa đoạ. + Nông dân đói khổ (tô thuế nặng nề, - Kinh tế có gì biến đổi ? biểu hiện ở lao dịch ..) những điểm nào ? * Biến đổi về kinh tế: + Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện: Xưởng dệt, đồ sứ, .. lớn, chuyên môn hoá cao, thuê mướn nhân công. + Buôn bán với nước ngoài mở rộng. 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến * Mục tiêu: HS nắm được một số điểm nổi bật về các thành tựu VH- KHKT của Trung Quốc thời phong kiến - Trình bày những thành tựu nổi bật a. Văn hóa: của Trung Quốc về văn hoá ? - Tư tưởng Nho giáo. - Văn học, sử học: rất phát triển. - Nghệ thuật, hội hoạ, điêu khắc, kiến
  6. trúc, .. trình độ cao. b. Khoa học kĩ thuật: - Nêu những phát minh trong lĩnh vực -“Tứ đại phát minh” (thuốc súng, nghề KH - KT của người Trung Quốc in, la bàn, giấy viết). - Đóng tàu, luyện kim, khai thác dầu mỏ 3. Củng cố bài: Trả lời câu hỏi: - Trình bày những thay đổi về kinh tế, xã hội phong kiến Trung Quốc thời Minh - Thanh ? - Kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong nền văn học Trung Quốc thời phong kiến mà em biết ? IV- Bài tập - Dặn dò: 1. Bài tập: Trả lời các câu hỏi trong SGK 2. Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài 5 V- Rút kinh nghiệm: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ...
915520

Tài liệu liên quan


Xem thêm