Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 16 | Page: 8 | FileSize: 0.14 M | File type: DOC
of x

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-11-bai-8-on-tap-lich-su-the-gioi-can-dai-cn26tq.html

Nội dung


  1. Bài 8 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại I. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức - Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống. 2. Về tư tưởng - Củng cố một số tư tưởng cơ bản được tiến hành giáo dục ở các bài học. 3. Về kỹ năng - Rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa kiến thức, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận, lập bản thống kê… II. Thiết bị, tài liệu dạy - học - Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại - Tranh ảnh, lược đồ cho bài tổng kết - Dùng các câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi lịch sử giúp hs ôn lại kiến thức đã học. III. Gợi ý tiến trình tổ chức dạy học 1.Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Những tác động của việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất? 2.Giới thiệu bài mới Phần lịch sử thế giới cận đại từ Cách mạng Hà Lan đến k ết thúc chi ến tranh thế giới thứ nhất và Cách mạng tháng Mười Nga có nh ững nội dung: - Sự th ắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của CNTB; - Sự phát tri ển c ủa phong trào công nhân quốc tế và sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản, phong trào đ ấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân . Để hiểu được các nội dung trên bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức đã học. 3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp Hoạt động của thày và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững
  2. GV hướng dẫn HS xác định cụ thể những sự I. Những kiến thức cơ bản kiện lịch sử cơ bản của thời cận đại của chương trình Hoạt động 1. - Sự thắng lợi của CMTS và sự Yêu cầu hs làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi phát triển của CNTB và điền vào bảng tổng kết: - Sự phát triển của phong trào - Nhóm 1. Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ, động công nhân quốc tế lực, lãnh đạo, hình thức, diễn biến, kết quả, ý nghĩa - Sự xâm lược của CNTB và lịch sử, hạn chế của các cuộc Cách mạng tư sản th ế phong trào đấu tranh của các dân tộc kỷ XVI – XIX ? chống CNTD - Nhóm 2. Hãy nêu những đặc điểm chung và đặc Lập bảng về Thắng lợi của điểm riêng của các cuộc Cách mạng tư sản từ thế kỷ cách mạng tư sản và sự xác lập XVI – XIX? chủ nghĩa tư bản - Nhóm 3. Khái niệm cách mạng tư sản (phân biệt với cách mạng xã hội chủ nghĩa về nguyên nhân, mục đích, lực lượng tham gia, lực lượng lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa. - Các nhóm lên trình bày, GV chốt lại: - Nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp? Các cuộc Nguy Hìn L CMTS ên nhân h thức ãnh Về nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ cách mạng tư đạo sản: GV gợi ý HS nhớ lại rằng, trong lòng chế độ phong kiến đã hình thành và phát triển một lực l ượng sản xuất mới, tiến bộ - sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc, dẫn tới CMTS một số cuộc cách mạng xã hội, mở đường cho ch ủ Hà Lan nghĩa tư bản được thắng lợi và sự suy vong của chế CMTS độ phong kiến. Nguyên nhân chung này được thể Anh hiện cụ thể ở mỗi cuộc cách mạng. Ví như, cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ nổ ra là do nhân Chiến dân đấu tranh đòi giải phóng, đòi tự do phát triển kinh tranh giành tế, văn hóa, các cuộc cách mạng khác có những độc lập ở nguyên nhân khác,... Bắc Mĩ - Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của CMTS mỗi cuộc cách mạng tư sản GV cần hướng dẫn HS Pháp nêu rõ cụ thể (cách mạng tư sản Anh nổ a do vua Thống Sác- lơ I tập hợp lực lượng chống Quốc hội; Chiến nhất Đức- ý
  3. tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Nội nổ ra nhân "sự kiện chè Bô - xtơn"…). chiến ở Mỹ - Về hình thức diễn biến của các cuộc cách mạng Cải cách tư sản cũng không giống nhau. Minh Trị - GV hướng dẫn HS nhắc lại hình thức các cuộc cách mạng tư sản đã học: Chiến tranh giải phóng dân tộc; Nội chiến; Chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc; Sự thống nhất đất nước (từ trên xuống, từ -Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn dưới lên); cuộc Minh trị duy tân; Cải cách nông nô ở giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ Nga …) nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc - Kết quả, tính chất, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. GV hướng dẫn HS thấy rõ kết quả - Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chung của các cuộc cách mạng tư sản đã học, được sự bùng nổ của mỗi cuộc cách mạng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau và kết quả tư sản (Có nhiều nguyên nhân khác riêng của mỗi cuộc cách mạng. Từ đó, HS có thể giải nhau tuỳ thuộc vào mỗi nước) VD... thích, vì sao cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, song vẫn có những hạn chế. - Động lực cách mạng : Quần chúng nhân dân, lực lượng thúc đẩy - Các nhóm khác tiếp tục trình bày, GV nhận xét cách mạng tiến lên (điển hình là và chốt lại các ý cơ bản CMTS Pháp) - Lãnh đạo cách mạng: Chủ yếu là giai cấp tư sản hoặc quí tộc tư sản hoá. VD... -Hình thức diễn biến của các cuộc cách mạng tư sản cũng không giống nhau ( có thể là nội chiến, có thể là chiến tranh giải phóng dân tộc, có thể là cải cách hoặc thống nhất đất nước,...) - Kết quả: Đều xoá bỏ chế độ phong kiến ở những mức độ nhất định, mở đường cho CNTB phát triển - Hạn chế: Hạn chế chung: chưa mang lại quyền lợi cho nhân dân lao động, sự bóc lột của giai cấp tư sản với giai cấp vô sản ngày càng tăng,...
  4. - Hạn chế riêng ( tuỳ vào mỗi cuộc cách mạng). Chỉ có cách mạng Pháp thời kỳ chuyên chính Giacôbanh đã đạt đến đỉnh cao của cách mạng nên cuộc cách mạng này còn có tính triệt để nhưng vẫn còn hạn chế) So sánh CMTS và Cách mạng XHCN Các vấn đề Cách mạng so sánh TS XHCN Hoạt động 1. Mục đích - GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi: Vì sao Lãnh đạo sau cách mạng tư sản, giai cấp tư sản lại tiến hành cách mạng công nghiệp? Vì sao cách mạng Lực lượng công nghiệp lại diễn ra sớm nhất ở Anh? tham gia Về hệ quả của cách mạng công nghiệp, GV Kết quả, ý hướng dẫn HS nhận thức hai mặt quan trọng: sự phát nghĩa minh máy móc, đẩy mạnh sản xuất làm cơ sở cho việc giữ vững, phát triển chủ nghĩa tư bản và sự phân chia xã hội thành hai giai cấp cơ bản đối lập nhau - giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. - Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước lớn Âu - Mĩ vào những năm 1850 - 1870, sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX và việc các nước tư bản Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, GV tập trung vào vấn đề: + Sự phát triển kinh tế của các nước Anh, Pháp trong những năm 1850 - 1860 thể hiện ở những sự kiện nào? + Vì sao vào những thập niên cuối của thế kỷ XIX, các nước Mĩ, Đức phát triển vượt Anh, Pháp? II. Nhận thức đúng về những + Những thành tựu về khoa học - kỹ thuật? VD? vấn đề chủ yếu a. Về cách mạng công nghiệp
  5. + Tình hình và đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở ở Anh và quá trình công nghiệp hóa các nước Anh, Đức, Pháp, Mĩ và Nhật? ở Châu Âu vào thế kỷ XIX + Những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa đế - Cách mạng công nghiệp khởi quốc? đầu ở nước Anh vì CNTB sau CMTS có điều kiện phát triển. - Hệ quả của cách mạng công nghiệp: Hoạt động 3. + Sự phát minh máy móc, đẩy GV hướng dẫn HS nắm ở các vấn đề chủ yếu mạnh sản xuất làm cơ sở cho việc sau: giữ vững, phát triển chủ nghĩa tư bản Những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa? Các câu hỏi được GV hướng dẫn HS trả lời + Sự phân chia xã hội thành hai - Vì sao chế độ tư bản chứa đựng nhiều mâu giai cấp cơ bản đối lập nhau - giai thuẫn? (xã hội tư bản là một bước tiến so với chế cấp tư sản và giai cấp vô sản độ phong kiến, song vẫn là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, thay hình thức bóc lột này bằng một hình thức bóc lột khác…) Hoạt động 4. b. Sự phát triển của chủ nghĩa Về Phong trào công nhân thế giới tư bản ở các nước lớn Âu - Mĩ vào những năm 1850 - 1870, sự tiến bộ -GV đặt câu hỏi cho cả lớp làm việc Sứ mệnh của khoa học - kỹ thuật vào cuối thế lịch sử của giai cấp vô sản là gì? kỷ XIX - đầu thế kỷ XX và việc các - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều nước tư bản Âu - Mĩ chuyển lên giai kiện lịch sử như thế nào? Nêu một số nguyên lý cơ đoạn đế quốc chủ nghĩa bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của + Sự phát triển kinh tế của các Đảng cộng sản…) nước Anh, Pháp trong những năm - Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới 1850 - 1860 thể hiện ở những sự từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.? kiện => CNĐQ * Phong trào công nhân thế giới + Vào những thập niên cuối của thế kỷ XIX, các nước Mĩ, Đức phát Thời Nơi Mục Kết ý triển vượt Anh, Pháp (thể hiện quy gian diễn ra đích quả nghĩa
  6. luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản):do Mĩ, Đức đã ứng dụng những thành tựu KHKT vào sản xuất + Những thành tựu về khoa học - Hoạt động 5 kỹ thuật. Về Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực + Tình hình và đặc điểm của chủ dân. nghĩa đế quốc ở các nước Anh, Đức, Pháp, Mĩ và Nhật ở phần này, GV hướng dẫn HS nhận thức những vấn đề cơ bản, qua trao đổi và thực hiện các câu hỏi + Những đặc điểm chủ yếu của và bài tập sau: chủ nghĩa đế quốc. - Vì sao các nước tư bản phương Tây tiến hành xâm lược các nước phương Đông? (do yêu cầu phát triển của chủ nghĩa tư bản…) - Chế độ thống trị của chủ nghĩa tư bản được thiết lập ở các nước thuộc địa và phụ thuộc như thế nào? (nêu những nét lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội …) c. Những mâu thuẫn cơ bản - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của của chế độ tư bản chủ nghĩa. các nước á, Phi, Mỹ La-tinh mang những đặc điểm Phong trào công nhân và phong trào chung như thế nào? chống thực dân xâm lược. - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Trung Quốc? ấn Độ? Đông Nam á? ( giai cấp lãnh - Những mâu thuẫn cơ bản trong đạo, kết quả, ý nghĩa?(trên cơ sở hiểu biết đã học xã hội tư bản chủ nghĩa là về tình hình đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, thái độ của giai cấp th ống trị phong -Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản kiến ở các nước bị xâm lược, đô hộ; cuộc đấu tranh với giai cấp vô sản. anh dũng của nhân dân chống chủ nghĩa thực dân, - Mâu thuẫn giữa các tập đoàn tư nguyên nhân thất bại, các hình thức đấu tranh giải bản phóng dân tộc ở các nước phương Đông vào cuối th ế - Mâu thuẫn giữa người giàu- kỷ XIX - đầu thế kỷ XX …) người nghèo..... Cuối cùng GV hướng dẫn HS hoàn thành các câu hỏi, bài tập ở cuối bài mang tính tổng kết, khái quát kiến thức.
  7. - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nêu một số nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộng sản…) - Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. d. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. - Vì sao các nước tư bản phương Tây tiến hành xâm lược các nước phương Đông? (do yêu cầu phát triển của chủ nghĩa tư bản…) - Chế độ thống trị của chủ nghĩa tư bản được thiết lập ở các nước thuộc địa và phụ thuộc như thế nào? (nêu những nét lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội …) - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước á, Phi, Mỹ La tinh mang những đặc điểm chung như thế nào? (trên cơ sở hiểu biết đã học về tình hình đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc) 4. Sơ kết bài học -Củng cố: Hệ thống hóa những vấn đề đã học
  8. - Bài tập: Câu 1. Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại nổi lên những vấn đề nào? Câu2. Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVII – XVIII Câu 3. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu á? Câu 4 .Những đóng góp của Mác, Ăng –ghen và Lê-nin đối với phong trào công nhân quốc tế? Phong trào công nhân thời kỳ này có đặc điểm gì?
901270

Tài liệu liên quan


Xem thêm